Subwencje na warsztaty zamknięte


Klienci ze współpracujących z nami stale firm aplikowali o granty i w porozumieniu z nami przekazali niezbędne formularze aplikacyjne do stosownych agencji zarządzających dotacjami.
Informujemy że w ramach pogramu europejskiego „Wielkopolski Program Pomocowy” na dwudniowe Warsztaty Z Przywództwa wsparcie dostały poniższe projekty:

 • Szkolenie Grafików Komputerowych w firmie Cersa
 • Warsztaty Szkoleniowe z wdrażania nowoczesnych rozwiązań korporacyjnych odpowiedzią na potrzeby pracowników.
 • Synteza i zastosowanie fluorokarbofunkcyjnych związków krzemoorganicznych
 • eksport do Ameryki Łacińskiej: usługi firmy JM Labus sp. z o.o. sp.k. na wybranych rynkach Meksyku, Argentyny, Chile i Peru.
 • innowacyjna, przyjazna środowisku komora detonacyjna dla ładunków do 2 kg TNT (trotylu)
 • nowoczesny portal e-usług – zarządzania szczepieniami
 • sporządzenie technologii wspomagania pomiarów optycznych w oparciu o modułowy proces kontrolno-pomiarowy
 • opracowanie i uruchomienie nowoczesnych wzorów przemysłowych z branży opakowań
 • opracowanie i implementacja dynamicznej koncepcji specjalistycznych salonów sprzedaży drzwi i podłóg
 • opracowanie i wdrożenie wzoru użytkowego wielofunkcyjnego zestawu do utrzymywania czystości
 • sporządzenie obrazująco-spektralnych programów przeznaczonych do zdalnej obserwacji obiektów
 • opracowanie standardów wymiany danych w celu zintegrowania niezależnych procesów komputerowych do rozliczania kosztów zużycia ciepła.
 • sporządzenie, implementacja i implementacja aplikacji UniB2B przeznaczonej do automatyzacji wymiany informacji biznesowych z współpracującymi partnerami UNICRARD S.A.
 • struktura Usług Stanu Cywilnego PLUSC dla obsługi zdarzeń życiowych
 • sporządzenie Wnioskodawcy do sprzedaży usług budowlanych i remontowych za granicą.
 • system CIĄGŁEJ KONTROLI STOPNIA I TEMPA PROCESU STARZENIA PALIW PŁYNNYCH W TRAKCIE MAGAZYNOWANIA
 • technologia wytwarzania ściernic ze spoiwem żywicznym ze zmniejszoną ilością substancji szkodliwych emitowanych do środowiska PKWiU 26.81.Z
 • utworzenie laboratorium B+R w Esselte Polska Sp. z o.o. w Kozienicach
 • wdrożenie nowoczesnego modelu B2B do elektronicznej wymiany rejestrów i zarządzania informacją handlową w spółce „EDM Konsulting”
 • wdrożenie nowoczesnego poratlu internetowego e- Medic
 • implementacja systemu narzędziowego zarządzania infrastrukturą informatyczną Vecto IT Serwis Management (VITSM)
 • uruchomienie do produkcji stentu wieńcowego pokrytego lekiem i stentu do bifurkacji pokrytego lekiem.
 • wypracowanie nowoczesnego portalu poligraficznego przez Druk Cyfrowy Online
 • wypracowanie zdalnego systemu obliczania i analizowania zwrotu z inwestycji (ROI) wraz z towarzyszącą usługą szkoleń zdalnych
 • wypracowanie mobilnego portalu o wydarzeniach kulturalnych, sportowych, politycznych, sportowych, muzycznych, społecznych, niszowych, komercyjnych, non-profit, świętach narodowych promujących regiony i Polskę
 • stworzenie elektronicznego Serwisu Lokalizacji Obiektów i Obsługi Flot.

  Tagi: szkolenia z dotacją, szkolenie pracowników