Warsztat unijny – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z zamknieciem projektu nr XYW/79 1 8 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania budżetu z Europejskiego Programu Spójności

Plan debata w czasie warsztatu obejmie wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Spójność wewnętrzna a konkurencyjność regionu łódzkiego. Diagnoza strategiczna
 • Ocena realizacji założonych celów komponentu regionalnego PO KL w Wielkopolsce w kontekście aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz jej prognozy
 • Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wsparcie inwestorów prywatnych – ocena trafności i użyteczności wsparcia działania 3.3 PO IG
 • Analiza stopnia implementacji założeń EFS na przykładzie studium podyplomowego Hotel na Szkolenia Dla Przedstawicieli
 • Analiza działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących EFS i SPO RZL prowadzonych przez Instytucje Wdrażające SPO RZL oraz KOSZEFS
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania projektów realizowanych w trybie systemowym – województwo świętokrzyskie
 • Ocena zainteresowania i zdolności absorpcyjnych podmiotów aplikujących w ramach Działania 9.2, 9.3 wraz z analizą strategiczną kierunku wsparcia w ramach Działania 9.2, 9.3 w następnych latach wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie łódzkim
 • Weryfikacja założeń Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • projektów Funduszu Spójności 2000-2006″
 • Postęp we wdrażaniu PO Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim 2009
 • Komplementarność wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 w województwie mazowieckim


 • Program zostany przeanalizowany w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych dofinansowanych branżach (systematyka wg PKD).:

 • Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów
 • Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
 • Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
 • Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Grudziądz oraz wałecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Damian Kuzak Firma Uslugowa EUROBUD, PZZ „BRZEG” S.A. , ŁOPUSZAŃSKA S.A. , Ecowash Mobilna Myjnia Parowa, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przecław” , „OPEN NEXUS” , „WZSAM” , EXB Sp. z o.o., KOMPUTRONIK , OPERATOR INFORMACJI ELEKTRONICZNEJ SP. Z O.O., Proteon Pharmaceuticals , Trefl SA, Fabryka Opakowań Kosmetycznych POLLENA S.A., Zakład Tworzyw Sztucznych HAGMED Zając i Tomaszewski Spółka Jawna, Techdent (Demo Studio, Centrum Frezowania T-Cam)

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.