Ogłoszenie – zadania końcowe – Szkolenie Trenerskie

Zawiadomienie – test – Szkolenie TrenerskieNiniejszym prezentujemy aktualne zadania egzaminacyjne dla klientów w module „Akademia Instruktorów Sprzedaży:

Celem trenera w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych członków jednej z przedstawionych tutaj jednostek niepublicznych i fundacji, a potem przygotowanie dla niej warsztatu na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z wymienionych tutaj problemów.

Pierwszym zadaniem powinien stać się temat zamknięte szkolenia z prezentacji

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE RÓWNIEŻ TE TEMATY SZKOLENIA:

 • Szkoła trenerów
 • Ms project – podstawy zarządzania projektami
 • Przygotowanie do pełnienia funkcji kierowniczej (gra szkoleniowa)
 • Trening potencjału menedżerskiego: komunikacja w zespole, motywacja pracowników, efektywne zarządzanie i budowa autorytetu. Inspirujące warsztaty kreowania własnego stylu zarządzania.


  LISTA PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH MOŻLIWIE JEST ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • LUBELSKIE STOWARZYSZENIE ALZHEIMEROWSKIE
 • TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE W KONINIE
 • SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 69 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO
 • FUNDACJA OŚWIATOWA „JAROSTY”
 • STOWARZYSZENIE CHIRURGICZNE „LAPAROSKOP”
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „UKS-SMS”
 • ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ POMORSKI BANK ŻYWNOŚCI
 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NARCIARSTWA I PRZYRODY
 • STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE WOLNA SZKOŁA WALDORFSKA
 • FUNDACJA IM. MATKI MAŁGORZTY SZEWCZYK
 • STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I SYMPATYKÓW SZKOŁY „NASZA BUDA”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ „NASZ ŚWIAT”
 • STOWARZYSZENIE RODZIN DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • OPTYMA FUNDACJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWNEGO ROZWOJU
 • STOWARZYSZENIE SPORTOWY KLUB JEŹDZIECKI „JOKAR”