Środki Unijne na treningi z zarządzania


Klienci z niektórych organizacji aplikowali o granty i w porozumieniu z nami przekazali adekwatne zgłoszenia do instytucji finansujących.
Ogłaszamy iż w ramach pogramu unijnego „Łódzki Program Edukacyjny” na dwa Wykłady Dla Departamentów Zbytu subwencję otrzymały poniższe projekty:

 • Program Szkoleniowy dot. Wydziału Administracyjnego w spółce Urzędzie Miejskim Tarnobrzeg
 • Szkolenia z kształtowania kultury organizacyjnej odpowiedzią na potrzeby pracowników.
 • „opracowanie i uruchomienie inteligentnego resolwerowego pozycjonera siłowników pneumatycznych przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem”
 • eksport – Szansą dynamizacji firmy Laboratorium Kosmetyczne ” Anna” S.C.
 • zoptymalizowana metodyka wytwarzania terapeutycznych przeciwciał monoklonalnych stosowanych w terapii chłoniaków
 • opracowanie energooszczędnych drzwi filplast i wdrożenie na nowoczesnej linii technologicznej.
 • sporządzenie koncepcji dynamizacji eksportu metodyki/urządzeń/preparatów dla usuwania uciążliwości zapachowych na rynki Europy środkowo-wschodniej.
 • sporządzenie i wdrożenie innowacyjnych turbin wodnych w firmie Enerko Sp. z o.o.
 • sporządzenie i uruchomienie metody wytwarzania etykiet samoprzylepnych w jakości HD.
 • opracowanie i implementacja produkcji wzorów nowych zabawek w MARIO-INEX Częstochowa
 • opracowanie nowych materiałów i uruchomienie ich do produkcji uszczelnień karoseryjnych.
 • sporządzenie techniki kontroli wiroprądami struktury, naprężeń i wad w lotniczych kołach zębatych zahartowanych indukcyjnie
 • struktura informacyjna z obszaru modelów zarządzania produkcją, zapewniająca przedsiębiorstwom i dostawcom indywidualną informację o rynku.
 • koncepcja mobilna Mergersnet.eu automatyzująca i usprawniająca procesy fuzji i przejęć oraz pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa
 • rozbudowa Centrum Finansowo-Księgowego Shell
 • system informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa
 • system zarządzania cyfrowymi katalogami firm działającymi lokalnie oraz elektroniczne narzędzia wywoływania interakcji pomiędzy tymi firmami.
 • utworzenie e-usług związanych z tematyką snowboardową w ramach marki www.snowboardowe.pl
 • wdrożenie modernizacyjnego systemu elektronicznego B2B w spółce Wanicki sp. z o.o. w celu optymalizacji wymiany zasobów z firmami współpracującymi.
 • uruchomienie harmonogramu dynamizacji eksportu innowacyjnych usług NOVO SoftNet Sp. z o.o.
 • implementacja procesu B2B dla sieci sprzedaży i serwisów firmy CSF Polska.
 • implementacja dwóch nowych wzorów użytkowych i linii wzorniczych przez „DOMEL”
 • wdrożenie innowacji technologicznych i produktowych w spółce Sabaj-model
 • wypracowanie inteligentnej wyszukiwarki dostawców mebli i sprzętu kuchennego oraz osystemowania wspomagającego samodzielne planowanie zabudowy kuchennej.
 • wypracowanie zdalnego portalu pracy z ofertami pracy z krajów niemieckojęzycznych
 • stworzenie elektronicznego serwisu pomagającego ocenić gospodarstwo rolne pod względem minimalnych wymagań wzajemnej zgodności

  Tagi: szkolenia biznesowe, szkolenie kadr