Aktualności – weryfikacja – Szkolenie Trenerskie

Powiadomienie – test – Szkoła TrenerówW tym miejscu prezentujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania testowe dla kandydatów w programie „Akademia Coachów Biznesu:

Zadaniem uczestnika kursu w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych wolontariuszy jednej z przedstawionych tutaj organizacji non profit, a w drugiej części zadania przeprowadzenie dla niej kursu na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z poniższych problemów.

Pierwszym projektem jest temat szkolenia z komunikacji werbalnej

SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA RÓWNIEŻ NASTĘPUJĄCE TEMATY SZKOLENIA:

 • Pracownik administracji samorządowej
 • Czas pracy w różnych systemach czasu pracy
 • Obudź w sobie lidera!
 • Praca w zespole: umiejętności interpersonalne potrzebne do współdziałania


  ZESTAWIENIE PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH ZALECANE JEST REALIZACJA SZKOLENIA:

 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ RODZINY
 • STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA
 • STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ „PRZYJACIEL”
 • FUNDACJA POMOCY DZIECIOM IM.STANISŁAWY BIEŃCZAK
 • STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE „RES SACRA MISER” W OLKUSZU
 • STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI SIENNICKIEJ
 • FUNDACJA NA RZECZ SPACYFIKOWANEJ PRZEZ HITLEROWCÓW WSI JAMY
 • FUNDACJA „SANCTA FAMILIA” WE WROCŁAWIU
 • STOWARZYSZENIE „PER CRUCEM”
 • FUNDACJA „WYCHOWANIE BEZ PORAŻEK”
 • STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I SYMPATYKÓW SZKOŁY „NASZA BUDA”
 • FUNDACJA PROCURO
 • EUROPEJSKA FEDERACJA DORADCÓW FINANSOWYCH – EFFP POLSKA
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ „DWÓJKI”
 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZARZĄD DZIELNICOWY POZNAŃ-JEŻYCE