Opracowania źródłowe dla absolwentów kursów – gry


Symulacje menedżerskie w naszym projekcie dla inżynierów będą wypracowane na poniższym materiale informacyjnym.
Serdecznie prosimy uczestników prowadzonych przez naszą organizację treningów i gier szkoleniowych w programie rozwoju kompetencji technicznych o przeglądnięcie wymienionych poniżej lektur po kursie Samorozwojowe Symulacje Menedżerskie.
Informujemy jednocześnie, że przedstawiona tu baza zawiera pozyje wychodzące poza klasyczną wiedzę o symulacjach i ma posłużyć do inspiracji w kwestii scenariusza pisanych przez Państwa symulacji.

 • Rozwój Zachowań Przywódczych w Dynamicznej Jednostce Biznesowej, Jan Turzeja
 • Szkolenia Projektowe, Alicja Aldowska
 • Matematyka dla wydziałów budowlanych i mechanicznych t.1
 • Ochrona własności przemysłu i tajemnic produkcyjnych
 • Mierniki działalności gospodarczej kolei
 • Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
 • Kondensacja pary wodnej w dyszy De Lawela.
 • Termodynamika
 • Pomiary wielkości nieelektrycznych
 • Chemia dla kl.II technikum i Liceum Zawodowego
 • Na tropie przyczyn wypadków
 • Poradnik spawacza elektrycznego
 • Rysunek techniczny i odręczny w budownictwie
 • Materiałoznawstwo elektrotechniczne
 • Rozwój społeczno – gospodarczy. Studia o strategii planowaniu
 • Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945r. t.I A-N
 • Niezawodność zasilania energią elektryczną
 • Podręczny słownik polsko-niemiecki
 • Sprzęt ochrony dróg oddechowych
 • 100 lat Kolarstwa Polskiego
 • Przepisy w dziedzinie ochrony pracy
 • Poznaj swój komputer
 • Maszyny elektryczne
 • Mikroprocesor Z-80
 • Układy scalone.Budowa,działanie i technologia
 • Encyklopedia gospodarki materiałowej
 • Zdrowe kobiety
 • Nieliniowe elektroniczne układy analogowe
 • New english business/prot.nr 64-zamiany/ 216s 24cm
 • Marketing.Droga do sukcesu
 • Ekonomia w jednej lekcji
 • Lotus 1-2-3 dla początkującego.
 • Mikroprocesor 8086.Podręczny katalog elektronika.Wyd.I. 139str.,20cm.
 • W sieci Unix Sieci lokalne i rozległe 212 str., 24 cm
 • Komputerowe metody analizy pola elektromagnetycznego Wyd. II 208 str., 24 cm
 • Ergonomia 320 str., 20 cm
 • Technologia – roboty malarskie Podręcznik dla ZSZ Wyd.III 542 str., 20 cm
 • Leksykon lekarza praktyka 708 str., 19 cm
 • Windows NT bez trudu do gwiazd 430 str., 24 cm
 • Symulacje strategiczne – podstawy teoretyczne
 • Obróbka skrawaniem t 3 Leksykon inżyniera wyd 1 544s 24cm
 • Komputerowo wspomagane modelowanie elastycznych systemów produkcyjnych 237 str., 21 cm
 • Układy scalone w pytaniach i odpowiedziach Wyd.II 416 str., 20 cm
 • Rozmówki polsko-angielskie Wyd.II 182 str., 14 cm
 • Norton Commander 5 Opis programu 138s 23cm
 • Rocznik statystyczny 1995 706 str,24 cm
 • Analiza techniczna – obszerny podręcznik metod i strategii inwestycyjnych stosowanych na rynkach kapitałowych i terminow515 str,24 cm
 • Pracownia chemiczna, Analiza ilościowa Wyd.IV 191 str,24 cm
 • Ekologia z ochroną środowiska 277 str, 21 cm
 • Mechanika budowli dla architektów Wyd 3 413 str, 29 cm
 • Marketing -analiza planowanie i kontrolaWyd.VI 743 str,26 cm
 • Stacje i urządzenia elektroenergetyczne Wyd.IV 351 str, 24 cm
 • Wprowadzenie do mikroekonomii 334 str, 24 cm
 • Wprowadzenie do systemów operacyjnych 250 str, 24 cm
 • Windows 98 PL od środka dla zaawansowanych 207 str, 24 cm
 • Odchodząc od nie – negocjowanie od konfrontacji do kooperacji 198 str, 20 cm
 • Błędne ogniki i grzyby atomowe 373 str, 24 cm
 • Prawo administracyjne 508 str, 24 cm
 • Fundamenty ekologii 630 str, 24 cm
 • The New Encyclopedia Britannica Volume 29
 • Przygoda z komunikacją 235 str, 24 cm
 • Sekrety magicznego ogrodu. UNIX system V wersja 4 od środka. Podręcznik 784s 24cm
 • Komunikacja między procesami w Unixie. Arkana 489 str, 24 cm
 • Thinking in C++ T.2 687 str, 24 cm