Audyt projektu – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z podsumowaniem działania funduszowego nr RYN/96 6 4 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania budżetu z Panatlantyckiego Trustu Wyrównawczego

Plan debata podczas konferencji obejmuje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)
 • Spójność wewnętrzna a konkurencyjność regionu łódzkiego. Diagnoza strategiczna
 • Wpływ inwestycji w sprzęt medyczny w ramach RPO WSL na poprawę jakości i zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych na terenie województwa śląskiego.
 • Analiza prawidłowości doboru wskaźników monitorowania dla PO IG
 • Ocena skuteczności wdrożenia celów EFS na przykładzie kursu podyplomowego Ośrodki na Wykłady w Zakopanem
 • Analiza systemu monitoringu na pozimie regionalnym
 • Adekwatność Planów Działania dla Priorytetu VIII i IX do potrzeb województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektu oraz komplementarności PO KL i innych programów współfinansowanych ze źródeł wspólnotowych w regionie.
 • Projekty systemowe komponentu regionalnego realizowane przez Instytucję Pośredniczącą PO KL
 • Ekspertyza na temat zasadności wyznaczenia obszaru o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej w ramach RPO WZ i jego wpływu na aktywność beneficjentów w aplikowaniu o wsparcie z funduszy unijnych
 • Weryfikacja wskaźników oraz ich wartości docelowych dla VI, VII i VIII priorytetu POIiŚ
 • Raport końcowy z Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006.Osoby objęte wsparciem jako pracujące.
 • Badanie beneficjentów ostatecznych w ramach Priorytetu 2 ZPORR
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Projekt zostany omówiony pod kątem potencjału rozwojowego w poniższych dofinansowanych branżach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
 • Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych
 • Handel energią elektryczną
 • Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
 • Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
 • Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: lubelski oraz tczewski

  Upoważnieni beneficjenci to: „Stalexport” S.A., ROLIMPEX S.A. , Zakłady Podzespołów Radiowych „MIFLEX” S.A., P.P.H.U. „KROTON” Jerzy Byśkiniewicz, JOKER Montaż TV Kablowej Krzysztof Wałaski, Spółdzielnia Mieszkaniowa RADYMNO , ALTOSOFT , Floynet , Kenpol Materiały Budowlane Eugeniusz Krzywda, Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o., Techweb Software Sp. z o.o., XI INVESTMENT , Autopart S.A., M4B S.A., Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Małgorzata Żero

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.