Dotacje na szkolenia dla firm


Ogłaszamy że w ramach pogramu unijnego „Lubuski Program Edukacyjny” do drugiego etapu przechodzą tu wymienione projekty:

 • stworzenie zdalnej platformy dla procesantów i konsumentów materiałów spersonalizowanych – szkolenia negocjacyjne
 • wypracowanie nowej infrastruktury procesu informatycznego B2B dla spółki iPlay – szkolenia z asertywności
 • Treningi Zarządzanie Zmianami – treningi z obslugi klienta
 • e-awaria – warsztaty z konfliktów
 • stworzenie portalu mobilnego stanowiącego platformę dla systemu do planowania realizacji zadań i rozliczania czasu pracy w przedsiębiorstwach – szkolenia z komunikacji
 • wypracowanie serwisu zdalnego dla firm oferujących produkty wodoodporne – treningi pracownicze
 • wypracowanie SMSowej platformy informacyjnej RMS (reminding messages system) – szkolenia handlowe
 • progres KONKURENCYJNOŚCI FIRMY BLIRT Sp z oo POPRZEZ ROZWÓJ eksportu – ETAP I – warsztaty z obslugi klienta
 • zwiększenie potencjału badawczego laboratorium zakładowego Wagonów Świdnica SA – szkolenia sprzedażowe
 • „Partnerstwo dla społeczeństwa informacyjnego – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach Powiatu Zwoleńskiego” – szkolenia z asertywności
 • weryfikacja PROCESÓW BIZNESOWYCH KLUCZEM DO ekspansji SIECI LEWIATAN NA PODKARPACIU – szkolenia z przywództwa
 • zaudytowanie i implementacja reaktora ciekłometalicznego – treningi HR
 • Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym – szkolenia z obslugi klienta
 • Budowa kompleksowej infrastruktury przetwarzania i analizy rejestrów przestrzennych wspierająca działalność Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych – szkolenia z komunikacji
 • Dywersyfikacja produkcji dzięki zaawansowanej procedury wytwarzania wyrobów zastrzeżonych w Europie – treningi handlowe
 • e-Backup – zbudowanie nowoczesnej platformy zdalnych kopii bezpieczeństwa rejestrów – szkolenia sprzedażowe
 • interaktywna struktura usług, produktów, metodyki i wiedzy środowiskowej – eko24 – szkolenia miekkie