Symulacje komunikacyjne – zagadnienia do egzaminu


Informujemy że na kursie Trening Kreatywny i Symulacje Szkoleniowe polecamy tu przedstawione publikacje do prezentacji zaliczeniowej:

  • gra kreatywna : „Polityka religijna Konstantyna Wielkiego” i „Transfer kulturowy i ograniczenie w przekładzie audiowizualnym na danych źródłowych z napisów filmowych”
  • symulacja menedżerska – „Satyryczny obraz społeczeństwa PRL w komediach filmowych” i „Narodziny Kościołów narodowych w Serbii, Bułgarii i Macedonii”
  • zabawa menedżerska : „Przestepczość komputerowa problemy współczesnego świata” oraz Gry i „Współpraca partnerska Gniezna z miastami europejskimi”
  • gra edukacyjna : „Ikona w prawosławiu: źródło doznań estetycznych i duchowych” i „Marketingowa kreacja kobiety”
  • gra zespołowa – „Charakterystyka postaci żywego trupa w literaturze grozy z okresu gotyku” oraz „Opinia Polaków w Unii Europejskiej. Obserwacja porównawcza przed i po wejściu Polski do Unii Europejskiej”
  • zabawa menedżerska – „Lubelszczyzna w różnych podziałach klimatycznych” oraz „Mistyka gór w katolicyźmie polskim”
  • symulacja decyzyjna – „Stan i perspektywy rozwoju turystyki i rekreacji Puław i okolic” i „Unia Europejska i jej polityka w walce z terroryzmem”
  • symulacja słownikowa – „Igrzyska gladiatorskie w filmie Gladiator Ridey’a Scotta” oraz „Wizualizacja informacji przestrzennej z fotografii laserowej”
  • zabawa edukacyjna – „Unesco – struktura organizacji i jej działalność w Polsce” oraz „Zróżnicowanie promieniowania słonecznego na obszarze Polski ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zurbanizowanych”