Oceny – trenerzy z zarządzania – Training Institute

Baza zgłoszonych wniosków w ramach dofinansowań Niemieckiego Grantu Badawczego:

  • G5/W/ZACHODNIOPOMORSKIE-, finansowo produkcyjne zoptymalizowanie innowacji w GZUT Odlewnia sp. z o.o. poprzez zakup pieca indukcyjnego dwutyglowego wraz z oprogramowaniem do topienia staliwa, żeliwa i metali nieżelaznych., „GZUT ODLEWNIA” SPÓŁKA CYWILNA, . Dla tego projektu ogłoszono finansowanie na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Mateusz Nęcki. Zalecane warsztaty sprzedażowe w instytucie ODiTK
  • H8/X/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, poprawa innowacyjności firmy poprzez zakup specjalistycznych urządzeń, OCZYSZCZALNIA CYSTERN ANDRZEJ PIKUŁA, Dla tego wniosku przyznano dofinansowanie na symulacje biznesowe. Zalecane w tym projekcie szkolenia interpersonalne najlepiej zrealizuje dobra firma szkoleniowa Avenhansen.
  • –DF1/H/DOLNOŚLĄSKIE-, Innowacyjny sposób wytwarzania armatury do medium gazowego, SW ARMATURA SP Z O.O., Dla tego wniosku zatwierdzono dotację na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Piotr Santorski. Zalecane szkolenia biznesowe w instytucie Profess
  • B8/A/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, Rozwój firmy poprzez skuteczne zaimplementowanie innowacyjnej technologii obróbki materiałów miękkich do produkcji uszczelnień technicznych metodą wiórową., PETECH JACEK BOGDANOWICZ, Dla tego zgłoszenia przyznano finansowanie na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Szymon Nęcki. Zalecane treningi menedżerskie w agencji Berndson
  • E0/H/LUBUSKIE-, twórcza implementacja nowoczesnej usługi rehabilitacji kończyn dolnych pacjentów dziecięcych z dysfunkcjami chodu, Centrum Fizjoterapii STATERA A. Lorenc-Duc, J. Nowak-Adamczyk spółka cywilna, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono dotację na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener biznesu: Jacek Grzesiak. Zalecane treningi menedżerskie w spółce Schenk Institute
  • E1/Z/PODKARPACKIE-, Stawiamy na innowację, czyli wielopoziomowe usprawnienie innowacyjnej technologii dźwiękowej dla potrzeb i wymagań organizacji dużych imprez muzycznych w województwie śląskim, kraju i na świecie., Śląska Agencja Reklamy i Marketingu ADAM GUZDEK, Dla tego zgłoszenia przyznano subsydia na symulacje team building. Rekomendowany trener HR: Mateusz Santorski. Zalecane szkolenia biznesowe w instytucie Berndson
  • B1/G/POMORSKIE-, wprowadzenie na rynek systemu służącego do poznawania preferencji gości oraz inteligentnej sprzedaży usług i produktów dodatkowych w obiektach hotelowych przy wykorzystaniu technologii mobilnych, stanowiącego innowacje produktową., OIDOO SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego wniosku zatwierdzono środki na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener interpersonalny: Zbigniew Tymochowicz. Zalecane szkolenia w agencji IBD Business School
  • 9/B/MAZOWIECKIE-, skoordynowane uruchomienie na rynek innowacyjnych usług diagnostyki obrazowej., HELIMED DIAGNOSTIC IMAGING SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego aplikacji przyznano dofinansowanie na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Mateusz Skała. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w spółce Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • 1/H/MAŁOPOLSKIE-, Innowacyjna metoda przedstawiania użytkownikowi treści z wykorzystaniem inteligentnego algorytmu profilowania dynamicznego, LIFE IN MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dla tego projektu zaakceptowano dofinansowanie na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener biznesu: Marek Batko. Zalecane treningi menedżerskie w instytucie Instytut Rozwoju Biznesu