Decyzje – trenerzy ze sprzedaży – Consulting Partners

Lista przesłanych wniosków w ramach subwencji Włoskiego Grantu Rozwojowego:

  • 2/L/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, przystosowanie do potrzeb na rynek zautomatyzowanego produktu, tj. taśm metalowych o grubości od , mm poprzez zakup nowoczesnych i innowacyjnych w skali świata maszyn do ich produkcji., „POLBRASS” SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego wniosku zaakceptowano subsydia na symulacje szkoleniowe. Dofinansowane w tym projekcie szkolenia menedżerskie najlepiej zrealizuje firma szkoleniowa Progress Project .
  • D3/E/ŁÓDZKIE-, kompleksowe przygotowanie innowacyjnej technologii wytwarzania etykiet poprzez zakup specjalistycznej maszyny fleksograficznej, ANRO FIRMA POLIGRAFICZNO-HANDLOWA SA, Dla tego aplikacji ogłoszono dotację na gry biznesowe. Rekomendowany trener zarządzania: Jacek Herra. Zalecane szkolenia w agencji Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • D2/B/PODLASKIE-, ekonomizacja z wykorzystaniem metody pultruzji produkcji innowacyjnych materiałów kompozytowych FRP w postaci prętów siatek i szkieletów zbrojeniowych FRP celem dywersyfikacji działalności przedsiębiorstwa i wzrostu jego konkurencyjności na rynku globalnym, ANKRA , Dla tego projektu zatwierdzono subsydia na gry biznesowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Andrzej Santorski. Zalecane szkolenia handlowe w firmie House of Skills
  • 2/E/POMORSKIE-, ekonomizacja innowacji produktowej oraz procesowej w ramach mobilnej linii do wytwarzania wypełnień do biofiltrów, P.P.H.U. „SKALEC” SKALEC JÓZEF, Dla tego aplikacji ogłoszono dotację na gry biznesowe. Rekomendowany trener zarządzania: Zbigniew Tymochowicz. Zalecane szkolenia handlowe w fundacji House of Skills
  • G5/G/PODLASKIE-, wdrożenie nowatorskich rozwiązań celem wprowadzenia na rynek światowy innowacyjnej bezzałogowej platformy latającej, DRONY SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego wniosku przyznano dofinansowanie na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener zarządzania: Andrzej Tymochowicz. Zalecane treningi menedżerskie w fundacji Integra Consulting
  • 6/E/LUBUSKIE-, skuteczne zaimplementowanie i komercjalizacja innowacyjnej linii do diagnozowania bezpieczeństwa pojazdów CERTUS w kraju i za granicą, W.S.O.P. SP Z O.O., Dla tego zgłoszenia zatwierdzono subwencję na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Piotr Grzesiak. Zalecane szkolenia biznesowe w firmie Avenhansen
  • A4/M/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, Innowacyjny wielomodułowy system pośrednictwa usług sprzedaży i telemarketingu w oparciu o zaawansowane technologie przetwarzania danych. , Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości i Arbitrażu Sp. z o.o., Dla tego zgłoszenia zatwierdzono finansowanie na gry biznesowe. Rekomendowany trener przywództwa: Mateusz Kudła. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w firmie Akademia przygoda
  • AD5/K/MAŁOPOLSKIE-, Innowacyjność w parze z ekologią – szansa na rozwój przedsiębiorstwa EKKOM, Firma Handlowa EKKOM Spółka Akcyjna, Dla tego projektu zaakceptowano środki na gry decyzyjne. Rekomendowany trener przywództwa: Wojciech Santorski. Zalecane w agencji ODiTK