Czemu stres negatywnie wpływa na pracowników.

Opuszczanie pracy z powodu chorób jest dużym problem zarówno dla przedsiębiorstw i firm, jak również naszego ZUSU. Przebywając na zwolnieniu pracownik nie będzie wykonywać swoich zawodowych obowiązków, lecz należy mu się dodatkowo za ten okres wynagrodzenie. Do wyznaczonej ilości dni na zwolnieniu wypłaca je właściciel firmy, a potem obowiązek ten przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W zapobieganiu pracowniczym chorobom bardzo przydatna jest prewencja, dlatego też w tego typu działania angażuje się także PIP. Jednym z obszarów, w jakich zaczęto tego typu działania, jest przeciwdziałanie i zapobieganie negatywnym skutkom stresu zawodowego pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym przygotowano specjalistyczne szkolenia i warsztaty związane z ta tematyką.

Pracodawcy przy tym projekcie mogą skorzystać dodatkowo z szeregu narzędzi, które pozwolą skontrolować zakres ryzyka w firmach, które do nich należą. Dzięki temu będzie można podjąć odpowiednie działania zapobiegające, a także zacząć wdrażać profilaktycznie środki zapobiegające występowaniu stresu zawodowego.

Jak można zobaczyć po statystykach, ten czynnik jest jednym z występujących najczęściej przyczyn nieobecności pracowników. Ocenia się, że około 60 procent wszystkich zwolnień jest skutkiem problemów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużymi nerwami w pracy. Jedynie zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego zgłaszane są częściej pośród problemów z pracą zawodową.

Długotrwały stres odbija się bardzo negatywnie na różnych obszarach życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale też osobistej. Często powoduje rosnące kłopoty ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, a pozostawiony bez leczenia stać się może przyczyną poważnych chorób. Narażenie przez dłuższy czas na stresowe warunki może się nawet skończyć depresją albo nerwicą.

Pracownicy bardzo często nie mają zupełnie świadomości, ile negatywnych skutków może dla nich nieść życie w ciągłym stresie. Efekty takiej sytuacji będą się także odbijać na codziennym działaniu firmy, ponieważ zmniejsza się motywacja i produktywność, a zwiększa liczba zwolnień chorobowych oraz wypadków.