Czy automatyzacja pracy ma wpływ na poziom bezrobocia.

Ostatnie kilka miesięcy to naprawdę dobra sytuacja na pracowniczych rynkach – jak pokazują statystyki podane przez Ministerstwo Pracy, bezrobocie osiągnęło najniższy od prawie trzydziestu lat poziom. W październiku miało wartość około ośmiu procent, a spadki widoczne były w prawie wszystkich województwach. Tego typu sytuacja oznacza dla pracodawców, że mogą mieć oni coraz więcej problemów z zatrudnieniem odpowiednich ludzi.

Z pewnością taka sytuacja jest widoczna w technologicznych branżach, w nich już od kilku lat pracujący tam ludzie są świadomi tego, że to oni dyktują warunki. Lecz taka sytuacja ma miejsce w ostatnim czasie w zupełnie nowych branżach, również w obszarach, w których jeszcze do niedawna warunki dyktowały firmy.

Sytuacja tego typu może być bardzo korzystna nie tylko dla pracowników, lecz również dla całości gospodarki, którą będzie rozruszał wzrost pensji. Dodatkowo coraz większą rolę ogrywają dodatkowe benefity, którymi motywuje się pracowników. Zaliczają się do nich na przykład karty sportowe, opiekę zdrowotną czy też pakiet ubezpieczeń dla całej rodziny.

Co ciekawe, tendencje w naszym kraju przedstawiają się zupełnie inaczej, niż w innych krajach, gdzie obserwuje się systematyczny wzrost bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja Pracy prognozuje, że w 2017 roku ogólna liczba ludzi bez pracy może sięgnąć poziomu blisko 200 milionów. Głównym powodem tego typu problemów jest pogorszenie sytuacji gospodarczej.

Wbrew opiniom wielu osób, postęp technologiczny i coraz większa automatyzacja zbyt mocno nie wpływają na wysokość bezrobocia. Tego typu hasła usłyszeć już można od dziewiętnastego wieku, a nadal pomimo pojawienia się ogromnych ilości najróżniejszych maszyn pracownicy cały czas są potrzebni. Natomiast faktycznie tak jest, że nowoczesne technologie mogą spowodować wymieranie pewnych zawodów i powstawanie innych.

Ilość takich nowych zawodów w ostatnich latach rośnie bardzo szybko, albo bezpośrednio korzystają one z nowoczesnych technologii, albo zapewniają jej odpowiednią obsługę. Z tego też powodu widoczna jest coraz bardziej decentralizacja zatrudnienia i powiększenie elastyczności zatrudnionych osób, które chcąc mieć atrakcyjne zajęcie muszą inwestować we własny rozwój i nie obawiać się zmian.