Czy nowoczesne technologie mają ma wpływ na stopę bezrobocia.

Ostatnie miesiące to poprawiająca się sytuacja na rynkach pracy – jak widać podanych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy, bezrobocie uzyskało najniższy od prawie trzydziestu lat poziom. Pod koniec 2016 roku wyniosło niewiele ponad 8 procent, a spadki były widoczne w 14 ze wszystkich województw. Sytuacja taka oznaczać będzie dla pracodawców, że mogą pojawić się u nich problemy z wyszukaniem odpowiednich ludzi.

Z pewnością taka sytuacja ma miejsce w branżach związanych z nowymi technologiami, w nich już od paru lat pracujący tam ludzie mają świadomość tego, że to oni dyktują warunki. Lecz taka sytuacja ma ostatnio miejsce w zupełnie nowych branżach, również w obszarach, w jakich jeszcze do niedawna warunki dyktowały firmy.

Sytuacja tego typu może być korzystna nie tylko dla samych pracowników, lecz i dla naszej gospodarki, jaką może rozruszać wzrost wynagrodzeń. Poza tym duże znaczenie zaczynają mieć różne dodatki, jakimi kusi się pracowników. Zaliczają się do nich na przykład karty sportowe, opiekę zdrowotną czy pakiet ubezpieczeń dla całej rodziny.

Co ważne, w naszym kraju trendy są całkowicie inne, niż na całym świecie, gdzie jest obserwowany ciągły wzrost poziomu bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja pracy ocenia, że już w tym roku liczba ludzi nie mających zatrudnienia osiągnąć nawet poziom nawet 200 milionów. Głównym powodem tego typu problemów jest gorsza koniunktura gospodarcza.

Wbrew opiniom wielu osób, postęp technologiczny i coraz większa automatyzacja nie wpływają zbyt mocno na poziom bezrobocia. Hasła tego typu słyszy się często od XIX wieku, a w dalszym ciągu mimo pojawienia się dużej liczby maszyn i urządzeń ludzie nadal są potrzebni. Natomiast faktycznie tak jest, że nowoczesne technologie mogą spowodować znikanie pewnych profesji i tworzenie się zupełnie nowych.

Liczba nowych zawodów w ostatnim czasie bardzo dynamicznie rośnie, albo korzystają one w bezpośredni sposób z nowoczesnych technologii, albo będą zapewniać jej obsługę na odpowiednim poziomie. Dlatego też coraz bardziej zaczyna być widoczna decentralizacja zatrudnienia i zwiększenie elastyczności zatrudnionych osób, które chcąc mieć atrakcyjne zajęcie inwestować muszą w swój rozwój i nie obawiać się zmian.