Dlaczego stres negatywnie wpływa na pracowników.

Nieobecność pracowników przez choroby stanowi ogromny problem zarówno dla samych firm, jak i instytucji społecznych. Podczas lekarskiego zwolnienia taki pracownik nie wykonuje zawodowych obowiązków, lecz też należy mu się za ten czas wynagrodzenie w odpowiedniej wysokości. Przy określonej ilości dni na zwolnieniu wypłaca je właściciel firmy, a później obowiązek ten przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W chronieniu przed chorobami pracowniczymi ważna jest prewencja, z takich też powodów w takie działania angażuje się także Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z istotniejszych obszarów, w jakich działania tego typu zostały podjęte, jest przeciwdziałanie i zapobieganie skutkom stresu związanego z pracą pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu przygotowane zostały specjalistyczne warsztaty i kursy poświęcone takim zagadnieniom.

Pracodawcy przy tym projekcie będą mogli skorzystać poza tym z szeregu narzędzi, pozwalających skontrolować ryzyko w prowadzonych przez nich firmach. Tym sposobem będzie można zacząć odpowiednie działania zapobiegające, a dodatkowo zacząć wdrażać profilaktycznie środki chroniące przez pojawieniem się stresu związanego z pracą.

Jak można zobaczyć po statystykach, ten właśnie czynniki to jeden z najczęściej występujących przyczyn nieobecności pracowników. Szacuje się, że blisko 60 procent zwolnień lekarskich jest efektem kłopotów z nieradzeniem sobie z dużą ilością presji w miejscu pracy. Jedynie problemy z układem mięśniowo-szkieletowym częściej bywają zgłaszane pośród problemów z pracą zawodową.

Zbyt długo trwający stres negatywnie się odbija na najrówniejszych płaszczyznach życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale również i osobistej. Często powoduje narastające kłopoty z fizycznym i psychicznym zdrowiem, a nie leczony może się stać powodem groźniejszych chorób. Długotrwałe narażenie na stresowe warunki zakończyć się nawet może depresją albo nerwicą.

Pracownicy niejednokrotnie nie są nawet świadomi, ile negatywnych skutków niesie dla nich życie w nieustannym stresie. Efekty takiej sytuacji odbywają się również na funkcjonowaniu firmy, ponieważ zmniejsza się motywacja i produktywność, a rośnie liczba wypadków i zwolnień chorobowych.