Oceny – firmy szkoleniowe z przywództwa – Instytut Rozwoju Kierowniczego

Lista dopuszczonych do weryfikacji merytorycznej aplikacji w ramach grantów Holenderskiego Grantu Innowacyjnego:

  • BD4/S/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, skuteczne zaimplementowanie nowych rozwiązań technologicznych w firmie Metal Max, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe „METAL-MAX” Mieczysław Michasiów, . Dla tego wniosku ogłoszono środki na gry strategiczne. Rekomendowany trener zarządzania: Jacek Kudła. Zalecane szkolenia handlowe w agencji Training Partners
  • 7/O/PODKARPACKIE-, Rozpoczęcie produkcji oraz wielopoziomowe usprawnienie na rynek innowacyjnej płyty magnezowej wytwarzanej według własnej, nowo opracowanej technologii., CARBO-MAG SA, Dla tego projektu przyznano subsydia na symulacje decyzyjne. Zalecane w tym projekcie szkolenia handlowe najlepiej zrealizuje Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego .
  • 1/R/LUBUSKIE-, podniesienie konkurencyjności poprzez macierzowe przeorganzowanie innowacji produktowej i marketingowej w działalności firmy., Guide Sp. z o.o., Dla tego zgłoszenia ogłoszono subwencję na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Szymon Grzesiak. Zalecane treningi menedżerskie w spółce ODiTK
  • BB1/Y/POMORSKIE-, KODILESS (KOMPLEKSOWA DIAGNOSTYKA I LECZENIE SCHORZEŃ SIATKÓWKI ) ekonomizacja innowacyjnego programu kompleksowej opieki okulistycznej, opartej na najnowszych technologiach, dedykowanego głównie pacjentom z powikłaniami ocznymi cukrzycy, PRYZMAT SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego aplikacji ogłoszono subwencję na gry decyzyjne. Rekomendowany trener przywództwa: Szymon Santorski. Zalecane w firmie Mindlab
  • 0/R/PODKARPACKIE-, Zastosowanie technologii foliowania dwustronnego jako innowacji procesowej w celu oferowania nowych produktów., LAKFOL SPÓŁKA CYWILNA WOJCIECH WILLMANN, KATARZYNA WILLMANN, Dla tego projektu zaakceptowano dofinansowanie na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener biznesu: Zbigniew Grzesiak. Zalecane treningi menedżerskie w spółce Mindlab
  • DB5/T/ZACHODNIOPOMORSKIE-, ekonomizacja innowacyjnej technologii prefabrykacji i montażu energooszczędnych budynków o konstrukcji drewnianej, QMETTERS GROUP SA, Dla tego projektu zatwierdzono finansowanie na gry strategiczne. Rekomendowany trener przywództwa: Jacek Kudła. Zalecane szkolenia biznesowe w instytucie Progress project
  • –8/W/ŁÓDZKIE-, automatyczna reorganizacja innowacji procesowej w zakresie metody hydrodynamicznej do czyszczenia i cięcia konstrukcji stalowych wyposażenia kompleksów ścianowych i chodnikowych oraz konstrukcji obudowy szybów, sposobem na rozwój firmy i poprawa jej konkurencyjności., TECH-TRADING , Dla tego projektu zatwierdzono subwencję na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener biznesu: Szymon Tymochowicz. Zalecane w agencji Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • 7/X/LUBELSKIE-, Budowa sieci karmomatów w województwie śląskim, SZCZERBAK MARIANNA Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano subwencję na gry biznesowe. Rekomendowany trener przywództwa: Piotr Skała. Zalecane szkolenia biznesowe w firmie Instytut Rozwoju Biznesu
  • 6/Z/KUJAWSKO POMORSKIE-, Przygotowanie platformy programowo – sprzętowej analizy aktywności obiektów (ludzi5/S/KUJAWSKO POMORSKIErzeczy) z wykorzystaniem mikrolokalizacji opartej na technologii Bluetooth Low Energy wraz z możliwością rozszerzenia oferty produktowej, INSOLUTIONS S.C. ŁUKASZ KRISTOF, AGNIESZKA KRISTOF, Dla tego projektu ogłoszono dofinansowanie na gry biznesowe. Rekomendowany trener biznesu: Szymon Kudła. Zalecane warsztaty sprzedażowe w fundacji Profess