Subwencje na szkolenia menedżerskie


Ogłaszamy iż w ramach funduszu unijnego „Wielkopolski Fundusz Pomocowy” do zaawansowanego etapu zaakceptowano poniższe aplikacje:

 • wypracowanie cyfrowego serwisu: E-broker – szkolenia firmowe
 • wypracowanie internetowych serwisów informacyjno-społecznościowych dla sportów zimowych oraz wspinaczki górskiej – treningi z przywództwa
 • Konferencje Z Zarządzania Projektami – warsztaty negocjacyjne
 • zbudowanie platformy usług rejestrowania, wyszukiwania, licencjonowania oraz pozyskiwania cyfrowych materiałów graficznych objętych prawem autorskim – szkolenia z przywództwa
 • stworzenie portalu umożliwiającego świadczenie e-usługi narzędziowego przygotowywania zleceń produktów personalizowanych oraz zamawiania odbitek zdjęć – szkolenia miekkie
 • zbudowanie portalu z kompleksowym zestawem e-usług dla branży fryzjerskiej – szkolenia z asertywności
 • zbudowanie strategii eksportowej Agencji Transportowej Makro Service spoo – treningi z komunikacji
 • przyrost konkurencyjności na rynkach zagranicznych poprzez wypracowanie planu intensyfikacji importu – treningi z przywództwa
 • zoptymalizowanie sprzedaży dzięki nowym działaniom proeksportowym – warsztaty menedżerskie
 • Akcelerator innowacji w oparciu o potencjał naukowy i gospodarczy Dolnego Śląska – treningi z kreatywności
 • standaryzacja współpracy poprzez stworzenie platformy informatycznej do wymiany rejestrów i dokumentów Prodach-Kontrahenci – warsztaty z konfliktów
 • badanie i implementacja reaktora ciekłometalicznego – warsztaty pracownicze
 • Biuro realizacji systemów modułów optomultimedialnych z wykorzystaniem e-technik – treningi handlowe
 • Budowa oraz promocja pierwszego w Polsce serwisu internetowego umożliwiającego zarządzanie budżetem firmowym w czasie rzeczywistym – warsztaty ze stresu
 • Dostęp do Internetu szansą na lepszy start w przyszłość – treningi interpersonalne
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez wdrożenie tarcz hamulcowych o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa – warsztaty zamkniete
 • zdigitalizowany biznes typu B2B szansą intensyfikacji BRUNIMEX – szkolenia z zarządzania czasem