Ćwiczenia kreatywne – zalecenia do zaliczenia


Informujemy iż na kursie Trening Kreatywny i Symulacje Eksperymentalne zezwala się na nizej wymienione tematy do pracy dyplomowej:

  • symulacja strategiczna – „Internet jako narzędzie globalizacji” i „Konteksty i teksty małych form Maupassanta”
  • zabawa edukacyjna – „Wizerunek idealnego mężczyzny w ogłoszeniach matrymonialnych” i „Erotyzm w powieści Manueli Gretkowskiej”
  • gra zespołowa : „Fakty historyczne a fikcja literacka w twórczości Miki Waltariego (1908-1979)” oraz Autorskie Gry Szkoleniowe oraz „W poszukiwaniu intertakstualności – Synteza pierwszych utworów literackich”
  • zabawa zespołowa – „Atrakcyjność turystyczna „Szlaku Rezydencji Magnackich na Lubelszczyźnie”” oraz „Ludobójstwo jako zjawisko regresu kulturowego w dwudziestowiecznej Europie”
  • zabawa decyzyjna : „Polisemiotyczny obraz państwa w polskim rapie” oraz „Ludobójstwo jako zjawisko regresu kulturowego w dwudziestowiecznej Europie”
  • symulacja edukacyjna : „Filmowe oblicze wojny wietnamskiej” oraz „Społeczność lokalna na drodze do wspólnej Europy”
  • zabawa decyzyjna : „Antropogeniczne zagrożenia atmosfery” i „Detekcja powieści psychologicznejna przykladzie „Zbrodni i kary” Fiodora Dostojewskiego”
  • zabawa edukacyjna : „Budowa społeczeństwa obywatelskiego na danych źródłowych z Polski” i „Transformacja obyczajów w Polsce na podstawie poradników savoir-vivre”
  • zabawa menedżerska : „Wizja państwa w Kronice Polskiej Galla Anonima” oraz „Bułgarzy w ocenie własnej i w oczach Polsków”