Scenki strategiczne – zagadnienia do egzaminu


Informujemy iż na programie Organizacja Szkoleń i Gry Doświadczalne rekomendujemy tu przedstawione publikacje do pracy dyplomowej:

  • gra komunikacyjna – „Przezwiska nadawane przez uczniów na studium przypadku wychowanków SOSW nr II w Gnieźnie” oraz „Współczesne aspekty etyczne funkcjonowania mediów. Rola i spory etyczne we współczesnym dyskursie medialnym”
  • zabawa kreatywna – „Zło w internecie z perspektywy katolickiej teologii moralnej” oraz „Zwierzę podmiotem czy przedmiotem prawa?”
  • gra biznesowa – „Media – wszechstronnie wykształcony pedagog, czy zły doradca życiowy? – Wpływ prasy młodzieżowej na zachowanie nastolatków” i Kaskadowe Gry Symulacyjne Projektowane Dla Kierowników Projektów i „Ikona w prawosławiu: źródło doznań estetycznych i duchowych”
  • gra menedżerska – „Struktura społeczna osób zwiedzających Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w latach 2001-2010” oraz „O sztuce prezentacji i wystąpień publicznych. Zagadnienia socjologiczne i psychologiczne”
  • symulacja strategiczna – „Wizerunek w kulturze popularnej” oraz „Wielkie pustynie Świata”
  • symulacja decyzyjna – „Susze meteorologiczne w Polsce srodkowo-wschodniej” i „Moim lasem są ludzie… Historia człowieka Czarnego Lądu na podstawie twórczości Ryszarda Kapuścińskiego”
  • gra edukacyjna – „Hierofania w religii chrześcijańskiej ikony i relikwie jako materialny nośnik wiary” oraz „Świete drogi Europy”
  • symulacja lingwistyczna – „Tożsamość miasta historyczno – religijny obraz Jasnej Góry i okolic” oraz „Otium kultura wypoczynku w starożytnym Rzymie”
  • zabawa lingwistyczna : „Prawosławie na Dalekim Wschodzie” i „Obraz młodej dziewczyny w baśniach i legendach”