Zawiadomienie – egzamin – Kurs Coachów

Ogłoszenie – zaliczenie – Szkoła Dla TrenerówNiniejszym prezentujemy aktualne zadania testowe dla klientów w module „Akademia Trenerów Wewnętrznych:

Zadaniem uczestnika kursu w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych pracowników jednej z niżej wymienionych jednostek pozarządowych i fundacji, a w drugiej części zadania przygotowanie dla tej jednostki szkolenia na najlepiej pasujący do jej specyfiki jeden z poniższych problemów.

Wiodącym etapem egzaminu jest program warsztaty z rozładowywania stresu

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE TAKŻE TE TEMATY SZKOLENIA:

 • administracja publiczna
 • Kompleksowe zarządzanie projektem – ludzie i metodyka
 • Relacje z pracownikami
 • Przewodzenie zespołom jako sztuka wydobywania tego co najlepsze z zespołów poprzez motywowanie i inspirowanie


  LISTA JEDNOSTEK NGO DLA KTÓRYCH DOPUSZCZAMY ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OŚWIATY, KULTURY, SPORTU W RANIŻOWIE
 • BYDGOSKIE STOWARZYSZENIE AMAZONEK „ŁUCZNICZKA”
 • KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ W GDAŃSKU Z SIEDZIBĄ W GDYNI
 • MIECHOWICKIE STOWARZYSZENIE MUZYCZNO-KULTURALNE GÓRNICZA ORKIESTRA DĘTA „BYTOM”
 • ROTARY KLUB KRAKÓW WYSPIAŃSKI
 • JAWORSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE „OLD BOY”S DZIUBEK – JAWOR”
 • KATOLICKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE
 • FUNDACJA „SALUS HOMINI”
 • FUNDACJA „OSTOJA”
 • DAR SERCA
 • TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO – WSCHODNICH ODDZIAŁ MIŁOŚNIKÓW KOŁOMYI „POKUCIE” WE WROCŁAWIU
 • MIEJSKI MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY „CONCORDIA”
 • FUNDACJA „WROCŁAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI”
 • STOWARZYSZENIE „RAZEM TO SKUTECZNIE”
 • STOWARZYSZENIE SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH START