Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z podjętą strategią upowszechnienia działania funduszowego nr EMP/51 7 3 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania kwoty pomocowej z Europejskiego Funduszu Oświatowego

Agenda dyskusja podczas konferencji obejmie poniższe grupy panelowe:

 • Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia r
 • Badanie ewaluacyjne polskiej czesci projektu parasolowego Fundusz Małych Projektów Programu IW INTERREG III A Polska (woj. Zachodniopomorskie) Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia 2004-2006
 • Aktywność beneficjentów w ubieganiu się o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Analiza wartości wskaźników w projekcie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
 • Ocena sprawności implementacji priorytetów EFS na przykładzie programu podyplomowego Hotele Na Konferencje w Szczyrku
 • Ocena adekwatności stworzonego katalogu wskaźników do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ)
 • Analiza procesu opracowywania i zatwierdzania Planów Działania w ramach PO KL
 • Kampania promocyjna Funduszy Europejskich. Raport z badania jakościowego.
 • Ocena przewidywanego wpływu wybieranych projektów z zakresu modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na rozwój społeczno-gospodarczy kraju, w tym na osiągnięcie celów zapisanych w dokumentach programowych
 • Ustalenie sytuacji wyjściowej w odniesieniu do Działania III.1 RPO RPW – systemy miejskiego transportu zbiorowego (pierwszy etap ewaluacji Działania III.1 RPO RPW)
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006” – II raport roczny
 • matematycznych, przyrodniczych i technicznych.”
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Grant zostany omówiony w aspekcie potencjału rozwojowego w następujących dofinansowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja wyrobów futrzarskich
 • Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
 • Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
 • Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
 • Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z oprogramowaniem
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • Pozostała działalność związana ze sportem

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: lipnowski oraz działdowski

  Upoważnieni beneficjenci to: „TORPO” S.A., Zakład Szlifierek „PONAR – ŁÓDŹ Sp. z o.o., Zakłady Naprawcze Mechanizacji Rolnictwa S.A., TRANSNEC – Sylwester Nerc, Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa , Elektromontaż – Rzeszów TELE-KAB Sp. z o.o., AUTO – SERWIS Marek Czechowicz, Cezar , Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze „GLINIK” Sp. z o.o., Solpeo Sp. z. o.o., Władysław Włodarczyk Zakład Elektromechaniki Chłodniczej Igloo, E-Biznes Podkarpacie Stanisław Wilk, Zakład Elektroniki Przemysłowej ENIKA , „Zakład Wodociągów

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.