Symulacje szkoleniowe – zagadnienia do zaliczenia


Ogłaszamy iż na programie Kształcenie Alternatywne i Symulacje Doświadczalne proponuje się nizej wymienione tezy do pracy dyplomowej:

  • zabawa strategiczna : „Autoprezentacja użytkowników portalu społecznościowego Facebook, na danych źródłowych z dwunastu obserwowanych tablic” oraz „Człowiek przed obliczem losu: etos trylogii Ananke Wiktora Hugo”
  • gra biznesowa – „Obraz Polski i Polaków w prasie brytyjskiej” oraz „”Ogniem i mieczem” (w kręgu obserwowanych zagadnień)”
  • symulacja kreatywna – „Autorytet Ojców Kościoła w encyklikach Jana Pawła II” oraz Gry Strategiczne oraz „Błahowist – o dialogu w historii. Społeczne oddziaływanie miesięcznika w Cerkwi Grekokatolickiej w Polsce”
  • zabawa edukacyjna : „Święta na tle kultury Polski i Macedonii” oraz „Zwierzę podmiotem czy przedmiotem prawa?”
  • symulacja biznesowa – „Moc perswazyjna napisów ostrzegawczych na przykadzie napisów ostrzegawczych na opakowaniach papierosów” oraz „Dynamika ruchu turystycznego w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w latach 2005-2010”
  • symulacja strategiczna : „Motyw zła w kulturze audiowizualnej w oparciu o wybrane przykłady z xx i xix wieku” i „Święta Bożego Narodzenia w Polsce i Szwecji”
  • symulacja menedżerska : „Pozycjonowanie w przestrzeni uczestników imprez masowych przy użyciu technik wizyjnych” i „Promocja gmin w powiecie gnieźnieńskim.”
  • zabawa słownikowa : „Współczesne emigracje zagraniczne Polaków – kierunki, skala i struktury oraz znaczenie rynku pracy ” oraz „Prasa polskich środowisk emigracyjnych w Irlandii po roku 2000”
  • zabawa lingwistyczna : „Obraz szkoly w wybranych filmach Wojciecha Marczewskiego” oraz „Prasa kobieca w okresie przemian politycznych w latach 1982-2000. Obserwacja porównawcza”