Oceny – szkolenia z przywództwa – Training School

Baza wygranych aplikacji w programie grantów Kanadyjskiego Grantu Szkoleniowego:

  • C9/B/KUJAWSKO POMORSKIE-, wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez unowocześnienie innowacyjnej technologii okleinowania metodą -spoinową., ZAKŁAD STOLARSKI GRZEGORZ FIZIA, . Dla tego zgłoszenia zaakceptowano środki na gry team building. Rekomendowany trener HR: Zbigniew Grzesiak. Zalecane w agencji ODiTK
  • 1/P/PODLASKIE-, wzmocnienie konkurencyjności poprzez twórcza implementacja innowacyjnej technologii produkcji maszyny do pakowania drewna opałowego, TEKNOMET SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego aplikacji zatwierdzono środki na gry strategiczne. Zalecane w tym projekcie szkolenia z przywództwa najlepiej zrealizuje szkoleniowiec z referencjami.
  • H5/Z/LUBUSKIE-, twórcza implementacja innowacyjnej linii do utylizacji popiołów krzemionkowych ze spalania węgla kamiennego, z zastosowaniem metody solidyfikacji, celem produkcji betonowo – kompozytowych płyt drogowych., PARK INNOWACJI I PRZEMYSŁU SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano dotację na gry decyzyjne. Rekomendowany trener interpersonalny: Zbigniew Batko. Zalecane warsztaty sprzedażowe w instytucie House of Skills
  • D1/I/ŁÓDZKIE-, skoordynowane uruchomienie innowacji procesowych w produkcji wyrobów metalowych i z tworzyw sztucznych celem podniesienia konkurencyjności firmy., PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „HEMAR” HENRYKA I MAREK MUSIALIK SPÓŁKA JAWNA, Dla tego wniosku zatwierdzono środki na gry team building. Rekomendowany trener interpersonalny: Marek Herra. Zalecane w instytucie Homo Creatore
  • H3/G/ZACHODNIOPOMORSKIE-, wdrożenie innowacyjnej technologii komputerowego zarządzania projektowaniem i utrzymaniem nieruchomości. , PRO-INVEST SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego projektu zatwierdzono subsydia na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener HR: Piotr Santorski. Zalecane w firmie Certes
  • A8/T/ŁÓDZKIE-, kompleksowe przygotowanie wyników własnych badań w zakresie innowacyjnej produkcji naturalnie bezglutenowych chlebów na naturalnym zakwasie z dodatkiem teff, quinoa oraz chia opartych o innowacyjny wielofazowy proces technologiczny., BALVITEN SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego wniosku zatwierdzono subsydia na gry biznesowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Andrzej Santorski. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w firmie ODiTK
  • G7/P/LUBUSKIE-, wzmocnienie konkurencyjności salonu poprzez twórcza implementacja innowacyjnych technologii i usług., STACH KARINA, Dla tego projektu przyznano subwencję na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener przywództwa: Marek Grzesiak. Zalecane szkolenia biznesowe w spółce Schenk Institute
  • 3/A/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, wprowadzenie przez Premium Technology Spółka Cywilna Spółka Komandytowa skrojonego na miarę, innowacyjnego produktu PTP Collaboration Server Appliance, PREMIUM TECHNOLOGY POLSKA SPÓŁKA CYWILNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego projektu zaakceptowano subsydia na gry team building. Rekomendowany trener przywództwa: Mateusz Tymochowicz. Zalecane szkolenia w agencji Mindlab
  • DD9/P/WARMIŃSKO MAZURSKIE- Dla tego projektu zatwierdzono finansowanie na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener interpersonalny: Wojciech Grzesiak. Zalecane treningi menedżerskie w agencji Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego