Subwencje na szkolenia menedżerskie


Zawiadamiamy że w ramach pogramu europejskiego „Pomorski Fundusz Pomocowy” do zaawansowanego etapu zaakceptowano tu wymienione aplikacje:

 • stworzenie zdalnego serwisu, na którym świadczona będzie e-usługa wymiany walut dla spłacających kredyty w walutach obcych – warsztaty pracownicze
 • zbudowanie mobilnej, narzędziowej platformy aukcyjnej przez spółkę MSP Polska Sp z oo – warsztaty handlowe
 • Konferencje Dla Menedżerów Sprzedaży – szkolenia HR
 • zbudowanie oraz promocja portalu zdalnego umożliwiającego publikację oraz wymianę wiedzy praktycznej – eWiempl – treningi z przywództwa
 • stworzenie portalu strategiczno-taktycznych gier on-line na przeglądarkę internetową – szkolenia z asertywności
 • stworzenie serwisu prognozy pogody na żądanie – warsztaty z asertywności
 • zbudowanie, uruchomienie i świadczenie e-usługi w postaci automatycznego modelu rozliczania świadczeń z NFZ przez spółkę Bluemed – warsztaty z asertywności
 • przyrost konkurencyjności GAMBIT LUBAWKA Sp z oo poprzez skok technologiczny importu – etap I – szkolenia z przywództwa
 • zoptymalizowane rozwiązanie B2B oparte na dwóch procesach Zeus i Westa – treningi z przywództwa
 • Adaptacja pomieszczeń i wyposażenie laboratorium wielofunkcyjnych materiałów amorficznych i krystalicznych – szkolenia biznesowe
 • standaryzacja procesów biznesowych w Alglob Sp z oo poprzez implementacja procesu informatycznego B2B klasy ERP – warsztaty z konfliktów
 • badanie i implementacja reaktora ciekłometalicznego – warsztaty negocjacyjne
 • Budowa systemu Wsparcia Inwestycji „Przemysły Przyszłości” – treningi z przywództwa
 • Budowy i wyposażenia nowoczesnego centrum recyklingu odpadów organicznych w celu implementacji innowacyjnych produktów nawozowych – szkolenia z zarządzania projektem
 • Dywersyfikacja działalności Drukarni Narodowej w wyniku wprowadzenia na rynek nowego produktu-publikacji koedukacyjnych dla osób słabo widzących i niewidomych poprzez implementacja autorskiej, innowacyjnej linii technologicznej druku i oprawy – treningi z zarządzania projektem
 • E-weryfikacja procesów na linii Agnat – Partnerzy, w obszarze współpracy ogłoszeniowej – treningi handlowe
 • zdigitalizowany proces Współpracy Wydawniczej – szkolenia HR