Dofinansowanie na treningi dla firm


Potwierdzamy iż w ramach pogramu europejskiego „Wielkopolski Fundusz Społeczny” do następnego etapu dopuszczono znajdujące się na poniższej liście wnioski:

 • zbudowanie mobilnego serwisu zawierającego bazę materiałów instruktażowych w zakresie samodzielnego realizowania zadań – warsztaty z przywództwa
 • zbudowanie mobilnej platformy wsparcia analiz ekonomicznych i zarządzania procesami biznesowymi – szkolenia handlowe
 • Warsztaty Menedżerskie W Tarnowie – treningi miekkie
 • zbudowanie platformy e-przetargowej wspierającej procesy inwestycyjne w przedsiębiorstwach – warsztaty z konfliktów
 • stworzenie portalu cyfrowego do tworzenia i publikacji książek multimedialnych (e-book) – warsztaty z obslugi klienta
 • stworzenie serwisu i e-usług z branży utrzymania czystości szansą na progres konkurencyjności firmy TS – szkolenia ze stresu
 • wypracowanie strategii dynamizacji importu firmy Gelg dla wyrobów i usług dotychczas oferowanych oraz nowych, nowoczesnych przedsięwzięć – szkolenia z delegowania
 • progres KONKURENCYJNOŚCI FIRMY ARCHIPELAG POPRZEZ ROZWÓJ importu-ETAP I – szkolenia z asertywności
 • interdyscyplinarne systemy sterowania, diagnostyki, zdalnego dostępu i wizualizacji pracy dla układów pompowych i technologicznych – warsztaty zamkniete
 • AGMAR MIĘDZYNARODOWYM DOSTAWCĄ programÓW OBUDÓW DLA TELEKOMUNIKACJI,ENERGETYKI,DATA CENTER – treningi z przywództwa
 • kontrola współpracy przedsiębiorstw z branży medycznej za pomocą Platfomy B2B – treningi zamkniete
 • Bifalina, uzyskanie ochrony własności przemysłowej w trybie PCT na metodę otrzymywania peptydu opioidowego – treningi z zarządzania czasem
 • Biotechnologie i nowoczesne technologie medyczne – szkolenia z konfliktów
 • Budowa telekomunikacyjnych sieci szerokopasmowych w miejscowościach Kamińsk i Paustry – warsztaty z zarządzania czasem
 • Dokonanie zgłoszenia wynalazku, jakim jest zakrętka bezpieczna przeznaczona do zabezpieczania pojemników przed dostępem osób trzecich, zwłaszcza dzieci – szkolenia ze stresu
 • Działania studyjno-koncepcyjne dla przygotowania terenów inwestycyjnych i wznowienia funkcjonowania lotniska w Pile – treningi z konfliktów
 • eKreatorFirmy – stworzenie cyfrowego serwisu wspomagającego tworzenie nowej firmy – warsztaty z zarządzania czasem