Gry z zarządzania – wytyczne do pracy magisterskiej


Informujemy że na studiach Organizacja Szkoleń i Gry Integracyjne proponuje się nizej wymienione opracowania do prezentacji zaliczeniowej:

  • symulacja biznesowa : „Składniki kultury w kręgu pierwszych zagadnień ” oraz „Wykształcenie i kultura chrześcijan starożytnych”
  • gra biznesowa : „Rola i zadania samorządu terytorialnego na przykladzie Starostwa Powiatowego w Pleszewie” oraz „Motyw kobiety w baśniach, bajkach i legendach”
  • zabawa lingwistyczna : „Friedricha Wilhelma Murnaua i Wernera Herzoga dwie opowieści o Nosferatu” oraz Symulacje Menedżerskie oraz „Booklikes.com – wirtualna wspólnota -kulturowa”
  • zabawa słownikowa – „Oferta wycieczki po obiektach kultury żydowskiej na Lubelszczyźnie” i „Ikona Jezusa Chrystusa podstawą chrześcijańskiej ikonografii”
  • symulacja językowa – „Kongres w Berlinie jako punkt zwrotny w dziejach Półwyspu Bałkańskiego i ostatni etap wojny rosyjsko – tureckiej w latach 1877-1879” i „Obszary ekologicznego zagrożenia w Polsce”
  • gra lingwistyczna – „Postacie literackie w dwudziestoleciu międzywojennym i kobiety nowożytne i tradycjonalistki” i „Walory krajoznawcze Białowieży”
  • gra językowa – „Polsko-niemieckie stereotypy kulturowe z perspektywy historycznej” i „Rola folkloru w życiu człowieka i społeczeństwa na modelu Rosji”
  • symulacja lingwistyczna : „Kobieta w społeczeństwie polskim XVI – XVIII wieku” i „Manipulacja i perswazja w prasie młodzieżowej”
  • gra biznesowa – „Między artyzmem a sukcesem. Problematyka historyczna w filmach Andrzeja Wajdy” i „Obraz dziecka w reklamie”