Gry biznesowe – fakultet mgr Ostrowski


Gry strategiczne – wykaz na warsztaty:

 • Symulacje Negocjacyjne
 • weryfikacja barier wdrażania wybranych działan Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013
 • Symulacje biznesowe , prof. dr hab. G. Cieślik
 • Ewaluacja biznesowa i menedżerska bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUALdla Polski 2004-2006” RAPORT KOŃCOWY
 • Listy o „stylu zakopianskim” 1892 – 1912
 • Symulacje menedżerskie , mgr F. Chudy
 • Ocena biznesowa adekwatności wskaźników założonych dla Działania 5.4 i Działania 5.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
 • Ocena biznesowa skuteczności działań menedżerskich i finansowych PO KL w obszarze wykluczenia społecznego w województwie podlaskim
 • Ocena biznesowa zależności pomiędzy doborem form wsparcia a profilem uczestników, w kontekście potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy, na przykładzie projektów szkoleniowych konkursowych realizowanych w ramach Poddziałań menedżerskich i finansowych 6.1.1 i 8.1.1 PO KL, na Dolnym Śląsku
 • Słownik turecko-polski i polsko-turecki
 • Wierchy Polskie 1873-1973
 • Międzygimnazjalny Konkurs Frazeologiczny „Z przymrużeniem oka”
 • sztafetowe Biegi Przełajowe
 • KŁAMSTWO DZIECI – HANNA E. MALEWSKA, HELIODOR MUSZYŃSKI (291)
 • )”Autostopem przez galaktykę” – Adams Douglas (1241)
 • Szarańcza – Gabriel Garcia Marquez (1887)
 • Straszny dziadunio – Maria Rodziewiczówna (2350)
 • Wielkie sekretne widowisko – Clive Barker (2682)
 • Kontakt – Carl Sagan (3342)
 • Niedokończony portret – Agatha Christie (4146)
 • Poradnik dla grabieżcy grobów – Kain Massin (5008)
 • Symbol – Tomasz Senda (5491)
 • Niedziela – Rafał Klunder (6241)
 • Wojna Chocimska – Wacław Potocki (6591)
 • Symulacje menedżerskie , mgr C. Bies