Nowe kursy z zarządzania

 • Elektrownie biogazowe – przyszłość polskiej energetyki
 • Foresight w zakresie priorytetowych i innowacyjnych technologii zagospodarowywania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego
 • Implementacja środowiska obsługującego narzędzia analizy efektywności zarządzania portfelami instrumentów finansowych – szkolenia zamkniete
 • modernizacyjne systemy informatyczne z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw oraz zarządzania majątkiem organizacji – treningi z konfliktów i sobotnie szkolenia z zarządzania czasem
 • iNORD – proces analizy i predykcji informacji o ruchu drogowym – warsztaty HR
 • Kursy Menedżerskie – szkolenia interpersonalne i dodatkowo szkolenia HR
 • Internet szansą wszechstronnego intensyfikacji mieszkańców gminy Rząśnik
 • mobilna platforma promocyjna oparta o moduł sztucznej inteligencji, przeznaczona dla podmiotów branży e-commerce, zwiększająca konwersję i przychody w e-handlu podmiotów zewnętrznych – szkolenia ze stresu
 • Kompleksowa technologia wytwarzania polimerów konstrukcyjnych na bazie poli(tlenku fenylenu) – treningi menedżerskie
 • Konfigurator Domów – inteligentna usługa tworzenia projektów budynków mieszkalnych i zagospodarowania działki –
 • LasTech – Technologie laserowego wytwarzania przestrzennych i powłokowych struktur funkcjonalnych – warsztaty interpersonalne
 • Most w 3 Miesiące – wdrożenie rezultatów Inicjatywy Technologicznej I
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – szkolenia firmowe
 • Nowe, wielofunkcyjne substytuty kostne, o wysokiej poręczności chirurgicznej – warsztaty biznesowe
 • Optymalizator Fineocompl – wypracowanie zdalnej platformy ratingu ubezpieczeń – szkolenia zamkniete
 • Paletyzator – nowoczesne maszyna do systemowego układania opakowań na paletach
 • Paszport do importu szansą dla ekspansji firmy Erontrans na rynku międzynarodowym – szkolenia z przywództwa
 • Podlaskie innowacyjne centrum logistyczne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw – szkolenia z zarządzania projektem
 • Pozyskanie planu rozwoju importu dla ABSOLUTEPL Sp z oo
 • Prace rozwojowe nad systemem zdalnego zarządzania emisją w celu wprowadzenia innowacyjnej usługi do oferty BIURO RAJ Wasilewski Sp z oo – szkolenia z zarządzania czasem
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy STEPNICA – warsztaty firmowe
 • Rozpoczęcie działalności importowej przedsiębiorstwa poprzez Plan intensyfikacji eksportu
 • Rozwijam się – eksportuję – treningi z przywództwa
 • rozwój dostępu do Internetu w Gminie Klembów dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym
 • skok technologiczny działalności importowej poprzez stworzenie planu dynamizacji importu – warsztaty z przywództwa
 • wzmocnienie strategii działania działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej przez BTL Sp z oo
 • rozwój firmy SILVEST SA poprzez pozyskanie inwestorów zewnętrznych – szkolenia z przywództwa
 • wzmocnienie strategii działania usług interaktywnych firmy Podatnikinfo sp z oo poprzez budowę profesjonalnego zdalnego portalu podatkowego dla społeczeństwa
 • Specjalistyczna pomoc doradcza w przygotowaniu przedsiębiorstwa do pozyskania – warsztaty z zarządzania projektem
 • Strategiczna gra polityczna online – e-usługi w oparciu o rozwiązania mobilne i mobilne
 • Turystyka w siodle – infrastruktura nowoczesnego i unikatowego produktu turystycznego – warsztaty z obslugi klienta
 • Usługi systemowo-budowlane energooszczędnych scenografii multimedialnych na bazie innowacyjnych procedury diodowych – warsztaty HR
 • Wdrażanie koncepcji rozwoju importu
 • Wdrażanie elektronicznego systemu służącego kontaktom biznesowym w handlu multimedialnym firmy handlowo-usługowej VMP – warsztaty biznesowe
 • wsparcie opracowania harmonogramu dynamizacji importu dla firmy Krakpol w celu wejścia na nowe rynki – szkolenia z przywództwa
 • Wydatki IZ POIG w zakresie wyposażenia stanowisk pracy
 • Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock – szkolenia z delegowania
 • Wytwarzanie sensorycznych, elektroprzewodzących włóknin ze stopu polimeru – szkolenia z konfliktów
 • nabycie i uruchomienie nowoczesnego systemu B2B szansą na dalszy dynamiczny unowocześnienie firmy Melle
 • pozyskanie i implementacja wielopoziomowego modelu ONETASK usprawniającego procesy wymiany informacji pomiędzy firmą Netizens i klientami – szkolenia HR
 • Zintegrowany system zarzadzania przedsiębiorstwem i obiegiem informacji – szkolenia z konfliktów}