Scenki biznesowe – seminarium prof. dr hab. Wojciechowski


Scenki menedżerskie – bibliografia na szkolenie:

 • Symulacje Negocjacyjne
 • porównanie ex ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 w województwie warminsko-mazurskim
 • Gry z zarządzania , dr hab. D. Bączkowicz
 • Ewaluacja biznesowa i menedżerska on-going w zakresie wybranych elementów realizacji ZPORR w woj. podkarpackim (dotyczy infrastruktury transportu drogowego, środowiskowej oraz rozwoju turystyki i kultury)
 • Identyfikacja i ocena biznesowa barier w realizacji projektów szkoleniowych inwestycyjnych w ramach schematu 2.2. B MRPO Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R
 • Gry strategiczne , mgr D. Bąk
 • Ocena biznesowa działań menedżerskich i finansowych podejmowanych w obszarze doskonalenia kompetencji nauczycieli
 • Ocena biznesowa stopnia zainteresowania pracodawców współpracą z placówkami kształcenia zawodowego w zakresie praktycznych form nauczania i przygotowania zawodowego w kontekście wdrażania Działania 9.2 POKL
 • Polska współczesna encyklopedia szkolna
 • Rajdy, zloty, złazy. Wyd. II
 • Turystyka kwalifikowana
 • Unia Europejska – lubię to!
 • Mistrzostwa w piłce siatkowej
 • Kwiaty więzienia Aulit – Nancy Kress (637)
 • Praca badawcza nauczyciela – Władysław Zaczyński (1169)
 • Zbiór opowiadań – Janusz A. Zajdel (1921)
 • Pamiętniki Adama i Ewy – Mark Twain (2107)
 • Idoru – William Gibson (2982)
 • Opowiadania – Kirył Bułyczow (3431)
 • Gwałt – Lesław Furmaga (3955)
 • Rozważania o wojnie domowej – Paweł Jasienica (4999)
 • Dwie krople deszczu – Jacek Sobota (5562)
 • Historia filozofii moralności od czasów Homera do XX wieku – Alasdair MacIntyre (6316)
 • Baśń o trzech braciach i królewnie – hr. Aleksander Fredro (7061)
 • Gry strategiczne , dr hab. B. Ciongwa