Podstawy teoretyczne dla słuchaczy zajęć – gry


Gry symulacyjne w naszym programie dla inżynierów będą zaprojektowane na poniższym materiale uzupełniającym.
Gorąco prosimy słuchaczy realizowanych u nas zajęć i gier menedżerskich w ramach ścieżki inżynierskiej o opanowanie najważniejszych treści z przedstawionych tu źródeł w uzupełnieniu do treningu Gry Menedżerskie.
Przypominamy w tym miejscu, iż przedstawiona tu baza zawiera lektury wychodzące poza tradycyjną wiedzę o symulacjach i służy do inspiracji w kwestii fabuły projektowanych przez Państwa symulacji.

 • Wzmacnianie Postaw Przywódczych w Nowoczesnej Organizacji, Dawid Stefanowicz
 • Szkolenia Projektowe, Alicja Cernowska
 • Hydraulika Siłowa
 • Wyładowania niezupełne w izolacji urządzeń elektrycznych
 • Technika odbioru radiowego
 • Symulacje biznesowe – fundamenty praktyczne
 • Organizacja przewozów pracowniczych i szkolnych w transporcie samochodowym
 • Lokalizacja uszczelnień w przewodowych liniach telefonicznych
 • Instrukcja o znakach i sygnałach na drodze
 • Wstęp do fizyki ciała stałego
 • Na tropie przyczyn wypadków
 • Maszyny elektryczne
 • Sieci wodociągowe z tworzyw sztucznych
 • Słownik naukowo-techniczny niemiecko-polski
 • Obróbka skrawaniem i obrabiarki.Technikiwytwarzania
 • Geografia ekonomiczna Polski
 • Mały ilustrowany leksykon techniczny
 • Remonty budynków i wzmacnianie konstrukcji
 • Wybór idiomów angielskich
 • Technika badań wysokonapięciowych t.2
 • ABC samochodowego silnika czterosuwowego
 • Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska.Komentarz
 • Instalowanie i wypożyczanie radiostacji amatorskich.
 • Nauka o fotografi
 • Chemiczne skażenie żywności
 • Programowanie w języku PL/1OS JS
 • IDL Biblioteka do Clippera 88
 • Or CAD UST
 • Quattro. Pro. Leksykon użytkownika
 • Układy scalone CMOS
 • Słownik skrótów angielskich.Elektronika,Informatyka,Telekomunikacja
 • Borland C++. Programowanie proceduralne. 191str.,24cm.
 • Nieliniowe elektroniczne układy analogowe.Wyd. I. Podręcznik akademicki. 429str.,23cm.
 • Ami Pro 3.0 – wersja polska 224 str., 15 cm
 • Analiza cz.I Elementy Wyd.V 368 str., 24 cm
 • MS-DOS 6. Wyd. I 172s,20cm
 • Geografia-podręcznik dla szkoły średniejPolska w Europie Wyd VI 269 str., 24 cm
 • Informatyka – pierwsze kroki Wyd.II + dyskietka 214 str., 23 cm
 • Reklama 202 str., 20 cm
 • Symulacje biznesowe – fundamenty praktyczne
 • Historia Polski do roku 1795 Wyd 5 poprawione 313s 24cm
 • Maszyny i urządzenia cieplne i energetyczne Wyd.III 384 str., 23 cm
 • Micrografx DESIGNER 4.0,4.01PL,4.1TE 402 str, 24 cm
 • Leksykon inż.elektryka t.2 691s 21cm
 • Chemia nieorganiczna – Fundamenty 823 str., 24 cm
 • 3D Studio 4 w przykładach 638 str,24 cm
 • Sprawozdania finansowe firm 145 str,20 cm
 • Podstawy ekonomii Wyd.II 401 str,24 cm
 • Prawo gospodarcze dla ekonomistów 297 str,24 cm
 • Technologia Roboty zbrojarskie i betoniarskie 399 str, 20 cm
 • Znowelizowany kodeks cywilny – najnowsze zmiany 311 str, 20 cm
 • Wielka księga ogrodów 285 str, 30 cm
 • Pzegląd polityki pieniężnej
 • Wprowadzenie do grafiki komputerowej 762 str, 24 cm
 • Uszkodzenia i naprawa silników elektrycznych 279 str, 21 cm
 • Analiza matematyczna w zadaniach cz.II 491 str, 24 cm
 • Praktyka pola elektromagnetycznego 272 str, 24 cm
 • Wizerunki sławnych pedagogów polskich 470 str, 20 cm
 • Marketing – punkt zwrotny nowoczesnej firmy 689 str, 24 cm
 • Ochrona środowiska 451 str, 24 cm
 • Word 2000 w.polska 844 str, 24 cm
 • ABC Internetu 214 str, 24 cm
 • Polityka pieniężna – cele i warunki skuteczności 303 str,20 cm
 • Laboratorium fotometrii i kolorymetrii 258 str, 24 cm