Jakimi sposobami bada się zawodowe kompetencje pracowników.

Różnego rodzaju firmy mogą przyjąć różnorodne aspekty gdy będzie chodzić o dokonywanie ocen zatrudnionych ludzi. Część z tych kryteriów jest oparta dużo bardziej na sympatiach i relacjach, niż na faktycznej weryfikacji umiejętności kogoś. W innych z kolei są stosowane narzędzia i techniki, których zadaniem jest zmierzenie dokładnie wszystko, co będzie się wiązać z pracą konkretnej osoby.

W chwili obecnej rosnącą popularnością zaczynają się cieszyć narzędzia do oceny kompetencji pracowniczych. Stosuje się je między innymi przy przyjmowaniu nowych ludzi, aby zweryfikować ich przydatność dla firmy, ale również w czasie okresowych ocen swoich pracowników. Do takich ocen przede wszystkim będzie się brało wiedzę i umiejętności, lecz wraz ze sposobem zachowania i zaangażowaniem.

Spośród sporej liczby metod, które są używane w szczególności będzie się wyróżniać Assessment/Development Center, aktualnie uznawana za najskuteczniejszą pod tymi względami. Badania pokazują, że skuteczność jej może nawet sięgać 76%, daje to to poziom, do jakiego pozostałe metody nie zbliżają się nawet. Rzecz jasna należy ją w dobry sposób wdrożyć, gdyż jedynie w takim przypadku proces będzie miał zakładaną efektywność.

Grupa międzynarodowych specjalistów opracowała jakiś czas temu szczegółowe zalecenia, jakie dotyczą przeprowadzania całego procesu. Akcentują przy tym oni parę ważnych obszarów, które należy brać pod uwagę podczas wykonywania pracowniczych ocen, a zaniedbanie których przyczynić się może do nieodpowiednich wyników.

Po pierwsze kluczowe zadanie odgrywa tutaj należycie wykonana analiza miejsca pracy. Powinna być ona wykonana tak, aby pozwolić na wyznaczenie kompetencji i wskaźników efektywności. Stanowi to bardzo istotny punkt, ponieważ od tego zależeć będą późniejsze zadania, które pracownik dostanie do wykonania.

Bardzo istotne będzie również zastosowanie wielu rozmaitych metod, przy pomocy których można wszechstronnie oceniać oraz badać kompetencje. Wykonana analiza powinna mieć przynajmniej jeden rodzaj symulacji wiążący się ze wskaźnikami efektywności jeśli chodzi o dane stanowisko pracy. Pośród najczęściej stosowanych można wymienić prezentacje, odgrywanie roli, koszyk zadań oraz dyskusje grupowe.