Publikacje dla absolwentów warsztatów – symulacje


Symulacje szkoleniowe w naszym projekcie dla technologów będą bazowały na tym materiale teoretycznym.
Serdecznie prosimy klientów realizowanych u nas wykładów i gier decyzyjnych dla kierowników produkcji o przeglądnięcie przedstawionych tu książek po kursie Symulacje Menedżerskie.
Nadmieniamy jednocześnie, iż poniższa lista zawiera materiały wykraczające poza tradycyjną wiedzę o symulacjach i ma posłużyć do inspiracji w zakresie fabuły projektowanych przez Państwa gier.

 • Szkolenie Kompetencji Przywódczych w Dynamicznej Instytucji, Tadeusz Stefanowicz
 • Szkolenia Projektowe, Łucja Balzak
 • Mały podręcznik kierowcy
 • Urządzenia do oczyszczania wody i ścieków
 • Chłodzenie trakcyjnych silników spalinowych
 • Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
 • Częstotliwościowe metody w teori Nieliniowych ukł. dynam.
 • Termodynamika chemiczna
 • Maszyny i urządzenia energetyczne czI
 • Techniki organizatorskie./prot.nr 65- zamiany/ 336s 23cm
 • Leksykon dyżurnego ruchu
 • Mechanizacja i automatyzacja w tłocznictwie
 • Elektronizacja zeszyt 2
 • Zarządzenia przedsiąbierstwami uczestnikami rynku dóbr
 • Konstrukcje sprężone
 • Przewodnik spawacza elektrycznego.
 • Mistrz – wychowawca
 • Powłoki malarsko – lakiernicze ,Przewodnik
 • Eksploatacja elektroenergetycznych sieci rozdzielczych
 • Oprogramowanie teleprzetwarzanie maszyn jednolitego systemu
 • Twój magnetofon
 • Gospodarka wodna
 • Mechanika ogólna
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw przemysłowych.
 • Zarys metod statystycznych
 • Niezawodność łożysk tocznych
 • Pzegląd psychologii pracy
 • ChiWriter 3.01 PPP
 • CORELORAW! &2.0-pierwsze kroki
 • Elektrotechnika teoretyczna. Pole elektromagnetyczne tom 2
 • Prawo czekowe komentarz
 • Badanie urządzeń energoelektrycznych. Wyd I. 324str.,23cm
 • Ekologia – wybór przyszłości 374 str., 24 cm
 • Fotoluminescencja roztworów 370 str., 24 cm
 • Leksykon medycyny niekonwencjonalnej 187 str., 24 cm
 • Narkomania – mity i rzeczywistość 215 str., 20 cm
 • Encyklopedja powszechna t 3 320 str.,24 cm
 • Układy gazowo-parowe na paliwo stałe 274 str., 24 cm
 • Instalacje przemysłowe Wyd.IX Podręcznik dla technikum 414 str., 20 cm
 • Symulacje finansowe – fundamenty praktyczne
 • CorelDRAW pakiet graficzny 446 str., 19 cm
 • Układy gazowo-parowe na paliwo stałe 274 str., 24 cm
 • Almanach świata ,95 Fakty liczby ludzie 1208s 20cm
 • Decyzje w zarządzaniu Biblioteka Menedżera 238s 20cm
 • Państwa świata leksykon t 5 Ameryka Północna,Środkowa i Południowa 95s 31cm
 • Marketing analiza planowanie wdrażanie 743 str,26 cm
 • Encyklopedja powszechna t 21 A-M uzupełnienie 349 str,24 cm
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw cz.1 Wyd.III 359 str 20 cm
 • Diagnostyka samochodów osobowych Wyd.III 308 str, 24 cm
 • Chemia nieorganiczna cz. 2 619 str, 24 cm
 • Zarządzanie kosztami w praktyce światowej 151 str, 24 cm
 • Works dla Windows 95 252 str, 24 cm
 • Międzynarodowe stosunki ekonomiczne 552 str, 20 cm
 • Techniki czystego spalania 377 str, 24 cm
 • Psychologia inwestowania 243 str, 24 cm
 • Wytrzymałość materiałów t2 513s 24cm
 • SPICE program analizy nieliniowej układów elektronicznych USE 420 str, 24 cm
 • Transport intermodalny 270s 20cm
 • MegaCAD 5.0 PL + D-63 723 str, 24 cm
 • Zbiór zadań z analizy matematycznej Podręczniki akademickie 333s 24cm
 • Unia gospodarcza i walutowa w Europie 453s 22cm
 • Materiałoznawstwo w pytaniach i odpowiedziach 516 str, 24 cm
 • Windows XP 514 str, 24 cm
 • Prawo amerykańskie Wyd.III 292 str, 24 cm