Literatura dla słuchaczy kursów – symulacje


Bardzo prosimy uczestników prowadzonych przez naszą organizację wykładów i gier biznesowych dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o przeglądnięcie poniższych lektur po kursie Projektowe Gry Strategiczne.
Pragniemy dodać w tym miejscu, że następujaca baza zawiera tytuły wykraczające poza omawianą na zajęciach wiedzę o grach i służy do inspiracji w kwestii scenariusza projektowanych przez Kursantów symulacji.

 • Rozwój Zachowań Zespołowych w Konkurencyjnej Instytucji, Jan Kowalski
 • Szkolenia Menedżerskie, Łucja Dudeń
 • Sprężarki – zeszyt II
 • Niskoemisyjne techniki spalania prot.nr 74 267s 24cm
 • Zasady międzynarodowe układy jednostki miar
 • Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
 • Maszyna cyfrowa szuka odpowiedniego stanowiska
 • Lokalizacja uszczelnień w przewodowych liniach telefonicznych
 • Książka w propagandzie bhp
 • Rocznik statystyczny 1976
 • Podręcznik kierowców zawodowych kat BiC
 • Mechanika techniczna t IV
 • Technologia dla mechanika obróbki skrawaniem czI
 • Badania maszyn elektrycznych w przemyśle
 • Geografia ekonomiczna europejskich krajów socjalistycznych
 • Pomiary w elektroakustyce.
 • Ekonomia polityczna kapitalizmu
 • Rocznik statystyczny 1983r.
 • Metaloznawstwo
 • Poradnik tokarza
 • Prawo lokalowe na codzień
 • Rocznik statystyczny 1986
 • Napęd elektryczny w pyt. i odp.
 • Energetyka a ochrona środowiska
 • Smaczne potrawy z mąki i kaszy
 • Gaźnik
 • Dyrektor z konkursu
 • Układy i systemy mikroprocesowe cz.I
 • Technologia i organizacja budowy. Tom 2
 • Przyrządy półprzewodnikowe MOS
 • Rozmówki angielskie.
 • Badanie urządzeń energoelektrycznych. WydI. 324str.,23cm.
 • Przekładniki w elektroenergetyce. Wyd.II zm. 304str.,24cm.
 • Elementy spektroskopii molekularnej Wyd.III 337 str., 24 cm
 • Zadania i problemy z fizyki.Wyd III Tom III 297str,20cm
 • Współczesne mieszkanie Wyd II 94 str., 21 cm
 • Matematyka – dla maturzystów -definicje,twierdzenia, wzory, przykłady Wyd. III 227 str., 20 cm
 • Prawa Murphy”ego a DOS 305 str., 24 cm
 • Urządzenia radiowe Wyd.I Podręcznik dla ZSZ 332 str., 24 cm
 • Gry dla dorosłych – podstawy praktyczne
 • Zwięzła chemia nieorganiczna Wyd.III 497 str., 24 cm
 • Statystyka Wyd.1 248 str., 24 cm
 • Mechanik pojazdów samochodowych wyd 4 371s 23cm
 • Zapis konstrukcji – zadania 146 str., 20 cm
 • Urządzenia energoelektroniczne Wyd 1 211s 24cm
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy Podręcznik dla technikum Wyd.V 238 str,20 cm
 • Zarządzanie Praktyka Praktyka Wyd.III 721 str,24 cm
 • Strukturalna chemia nieorganiczna 1225 str,24 cm
 • Ustawa o zobowiązaniach podatkowych z komentarzem Wyd.II 368 str, 21 cm
 • Historia Polski 1914-1996 Wyd.V 469 str, 24 cm
 • Ceramika 192 str,24 cm
 • Największa pomyłka Einsteina? Stała kosmologiczna i inne niewiadome w fizyce wszechświata 205 str, 20 cm
 • Zarządzanie finansowe -Praktyka i praktykat.1 495 str, 24 cm
 • Prawo handlowe – zarys wykładu 569 str, 24 cm
 • Układy z przełączanymi prądami 283 str, 24 cm
 • Rynek papierów wartościowych 356 str, 21 cm
 • Słownik psychologii 343 str, 20 cm
 • Polska droga do rynku 338s 20cm
 • Marketing – punkt zwrotny nowoczesnej firmy 689 str, 24 cm
 • Elementy informatyki użytkowanie komputera Wyd. IV D-84 610 str, 24 cm
 • Ostatnie dzikie miejsca w Europie 287 str, 32 cm
 • Napawanie i natryskiwanie cieplne. Technologie 470s 24cm
 • Sztuka elektroniki T. 1
 • Analiza matematyczna w zadaniach cz.1 510s 24cm