Eventy inspiracyjne – wyróżnieni słuchacze


Wszystkim niżej wymienionym w tym miejscu dziękujemy (a także przesyłamy wymienione poniżej prezenty) za zaangażowanie na uzupełnienie kwestionariusza, który przesłali Państwu nasi doradcy Ireneusz Adamski, Natalian Jarosz, Przemysław Będnowski i Gabriel Buczyński w ankiecie Pomorskie Rękodzielnicze Eventy Motywacyjne

  • Justyn Kamiński, Meliorant, Janów, zdobywa wejściówkę na szkolenie „Praca koordynatora oraz zarządzanie projektem ” lub wybraną naszą grę szkoleniową i wydawnictwo „Gnoza historiozoficzna Jana Stachniuka”
  • Ziemowit Horodecki, Autor tekstów reklamowych, Wolsztyn, wygrywa bilet na moduł coachingowy „kierowanie czasem i priorytetami” lub wyjazd team building a ponadto publikację „Rola rachunkowości zarządczej w zarządzaniu polskimi elektrowniami w warunkach liberalizacji rynku energii elektrycznej”
  • Wiktor Malinowski, Inżynier , Rossosz, wygrywa bilet na szkolenie „sprzedawać jak Bryan Tracy” lub wyjazd integracyjny a także publikację „”Wesele”. W kręgu mitów polskich”
  • Jacek Żyborski, Rzeczoznawca, Adamówka, dostaje od nas zaproszenie na kurs „Komunikacja wewnętrzna w organizacji” lub zabawę i grę integracyjną a dodatkowo publikację „Pozyskiwanie inwestorów do gmin”
  • Apoloniusz Starowieyski, Stylista , Rybno, otrzymuje kupon na szkolenie „Rekrutacja i selekcja specjalistów” lub szkolenie integracyjne a także publikację „Pedagogiczna diagnoza i profilaktyka zaburzeń odżywiania się u młodzieży szkolnej”
  • Bogumił Górski, Rzeczoznawca budowlany , Debrzno, otrzymuje kupon na wykład „Szkolenia biznesowe” lub event motywacyjny i książkę „Ekonometria 1(35)”
  • Aurelian labe, Grawer, Suchedniów, dostaje od nas zaproszenie na warsztat zamknięty „rozwijanie marki” lub warsztat z pracy zespołowej a także publikację „Neopogaństwo a Nowa Era”