Subwencje na kursy z zarządzania


Informujemy iż w ramach funduszu unijnego „Świętokrzyski Fundusz Społeczny” do kolejnego etapu przechodzą znajdujące się na poniższej liście granty:

 • wypracowanie cyfrowego serwisu, na którym świadczona będzie e-usługa wymiany walut dla spłacających kredyty w walutach obcych – treningi negocjacyjne
 • stworzenie kompleksowej elektronicznej platformy zarządzania projektami – treningi z kreatywności
 • Konferencje Dla Handlowców – szkolenia z obslugi klienta
 • wypracowanie platformy umożliwiającej świadczenie e-usługi automatycznego monitoringu wizyjnego – warsztaty sprzedażowe
 • wypracowanie portalu umożliwiającego świadczenie e-usługi narzędziowego przygotowywania zleceń produktów personalizowanych oraz zamawiania odbitek zdjęć – treningi z konfliktów
 • zbudowanie serwisu księgowości mobilnej dla mikro i małych firm – szkolenia z obslugi klienta
 • stworzenie, modernizacyjnej procesowo, zautomatyzowanej e-usługi fakturowania dla przedsiębiorstw z terenu kraju – warsztaty z komunikacji
 • wzrost innowacyjności MobileBox poprzez wypracowanie inteligentnego systemu monitoringu i zarządzania obiektami – szkolenia handlowe
 • wzmocnienie potencjału nowoczesnego i konkurencyjnego Alfa models Sp z o o poprzez budowę zakładu produkcji polioli poliestrowych oraz systemów poliuretanowych – szkolenia handlowe
 • Analityczny, wysokorozdzielczy, transmisyjny mikroskop elektronowy dla nanonauki, nanoprocedury i spintroniki – szkolenia zamkniete
 • Badania i komercjalizacja nowoczesnego produktu – szkolenia z przywództwa
 • badanie procedury i wdrożenie do produkcji biokominka bezdymnego w spółce Planika Sp z oo – szkolenia z zarządzania czasem
 • Biotechnologie i systemowe technologie medyczne – szkolenia pracownicze
 • Budowa dwudziestopierwszowiecznej aplikacji ICT do wsparcia badań naukowych w dziedzinie innowacyjnych metod diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych – treningi firmowe
 • Doustny nowoczesny lek stosowany w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych związanych z zaburzeniami czynności receptora NMDA – szkolenia HR
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez uruchomienie innowacyjnej technologii wytwarzania płytek krzemowych – warsztaty z konfliktów
 • e-KOMTEK – innowacyjna struktura komunikacyjna oparta na technologii GSM – treningi biznesowe