Dofinansowanie na szkolenia HR


Informujemy iż w ramach funduszu dotacyjnego „Dolnoslaski Program Strukturalny” do kolejnego etapu dostały się niżej wymienione programy:

 • wypracowanie internetowej platformy do narzędziowej obsługi zleceniodawców w zakresie planowania i obróbki graficznej – szkolenia z zarządzania czasem
 • wypracowanie kompleksowego procesu zarządzania procesami i komunikacją wewnętrzną w przedsiębiorstwie on-line – treningi z komunikacji
 • Szkolenia Z Kreatywności Na Śląsku – szkolenia z zarządzania projektem
 • zbudowanie nowych e-usług świadczonych za pomocą nowoczesnych narzędzi teleinformacyjnych – warsztaty menedżerskie
 • wypracowanie portalu udostępniającego informacje o wydarzeniach i miejscach pozwalających efektywnie zorganizować czas wolny – szkolenia z asertywności
 • stworzenie serwisów informacyjnych oraz sieci samoobsługowych punktów dostępu do internetu w powiecie kartuskim i kościerskim – szkolenia miekkie
 • zbudowanie telefonicznego serwisu, w którym model komputerowy przekazywać będzie przez telefon informacje o usługach medycznych, farmaceutycznych i który dokonywać będzie rejestracji do przychodni – treningi z konfliktów
 • przyrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie nowoczesnych e-usług telekomunikacyjnych w ramach budowy teleinformatycznej platformy wortalowej – warsztaty negocjacyjne
 • zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego firmy Tymbark-GMW poprzez rozbudowę laboratorium – warsztaty zamkniete
 • Architekt na klikniecie Interaktywny proces Twojej kuchni i łazienki – warsztaty ze stresu
 • automatyzacja i usprawnienie działań obsługowo – sprzedażowych przy rezerwacjach hoteli i imprez dla klientów biznesowych STAYPOLAND – szkolenia z przywództwa
 • Bezpieczne uprawy – zdalne e-usługi ubezpieczeń i wniosków o płatności dla rolników – warsztaty z przywództwa
 • Budowa Inteligentnego Centrum Monitorowania opartego o nowoczesne technologie telekomunikacyjno-informatyczne – treningi z przywództwa
 • Budowa platformy PocketAds – pierwszego w Polsce zintegrowanego, kompleksowego programu planowania i zarządzania reklamą mobilną – szkolenia zamkniete
 • Doposażenie infrastruktury badawczej Małokrajowego Centrum innowacyjnych technologii i Materiałów – szkolenia miekkie
 • Dywersyfikacja produkcji w oparciu o innowacyjną technologię czystego azotu – szkolenia z obslugi klienta
 • eFiszki: Inteligentny, multimedialny serwis mobilny wspierania zapamiętywania i nauki języków obcych – treningi firmowe