Środki Unijne na warsztaty menedżerskie


Potwierdzamy że w ramach pogramu dofinansowań „Kujawsko Pomorski Program Społeczny” do zaawansowanego etapu przechodzą niżej wymienione wnioski:

 • zbudowanie elektronicznego serwisu, na którym świadczona będzie e-usługa wymiany walut dla spłacających kredyty w walutach obcych – warsztaty z przywództwa
 • wypracowanie mobilnej wyszukiwarki oraz systemu tworzenia rankingów firm – szkolenia firmowe
 • Szkolenia Dla Kierowników W Opolu – szkolenia z delegowania
 • wypracowanie platformy umożliwiającej automatyczną publikację reklam cyfrowych – szkolenia HR
 • stworzenie portalu doradczego Energoportal – szkolenia negocjacyjne
 • wypracowanie Serwisu internetowego SprawdzSiępl oraz precyzyjnie skierowane reklamy zasobów wiedzy – warsztaty firmowe
 • zbudowanie wielopoziomowej cyfrowej Platformy Płatności Partnerskich – szkolenia z konfliktów
 • przyrost konkurencyjności na rynkach zagranicznych poprzez zbudowanie harmonogramu dynamizacji importu – treningi interpersonalne
 • systemowe wsparcie dla usług importowych firmy Koller FH w celu importu biżuterii – warsztaty z obslugi klienta
 • „innowacyjne technologie leków onkologicznych o szczególnym znaczeniu terapeutycznym i społecznym” – warsztaty HR
 • optymalizacja procesów biznesowych na linii dostawcy – MAXON Nieruchomości – odbiorcy – treningi interpersonalne
 • Nr statystyczny PKWiU 432211 – treningi firmowe
 • Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu przez firmę Bartnet – treningi z obslugi klienta
 • CasePro 2010 – semantyczny model do obsługi spraw – warsztaty HR
 • Ciecze jonowe w nowoczesnych procedurach związanych z przetwarzaniem surowców lignocelulozowych – treningi z kreatywności
 • Działania informacyjne i promocyjne Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) oraz Instytucji Wdrażających (Polskiej Agencji rozwoju Przedsiębiorczości oraz Władzy Wdrażającej programy Europejskie) realizowane w ramach 7 – treningi z przywództwa
 • eInclusion – zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Przysuskim – szkolenia pracownicze