Szkolenia Team Building – Dziewiąty Panel


Wszystkim poniższym firmom organizującym kongresy z ukłonami składają wyrazy wdzięczności ze strony naszego Zarządu za kilka chwil dedykowanych na pomoc – podpisano: Herman Gintowt, Herman Przeździecki, Bogusław Górzyński i Błażej Gońda

 • Działalność RZD IUNG-PIB jako regionalnych centrów innowacji oraz postępu w rolnictwie (Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne naukowe)
 • Trzeci Panel Coachów sektora przemysłowego Spotkania Biznesowe
 • Przestrzenne aspekty historycznych badań demograficznych, społecznych jak również gospodarczych (do 1945r.)
 • O rzekach, jeziorach a także morzach. Znaczenie wody w świetle średniowiecznych źródeł historycznych a także archeologicznych
 • I Konferencja „Biowęgiel w Unii : nauka, technologia, biznes”
 • XXXI Krajowe Spotkanie integracyjne Malakologiczne (obszary badawcze współczesnej Malakologii 2015)
 • Rok 1945 na Śląsku
 • XX Spotkanie team building PTM
 • „IX Konferencja dla Nauczycieli Szkół Średnich Rolniczych pt. „Trendy w szybkiego postępu i zastosowaniu ciągników rolniczych. Nowości na rynku” oraz „Uprawa bezpłużna – nowy trend na polach”
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Praktyczne Warsztaty biznesowe team building „Transplantologia – wspólne marzenia oraz praca”
 • VIII Studium Przypadku team building Roczne katedry Prawa Samorządu Terytorialnego UJ – Rozwój regionalny – instrumenty jego realizacji i rola samorządu województwa
 • VIII Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Studencko-Doktorancka Konferencja Kół Naukowych Bibliotekoznawców „Biblioteki za granicą: Organizacja – Kooperacja – Inspiracja”
 • Ochrona rynków finansowych – przeciwdziałanie patologiom; IV Forum Międzyuczelniane „Podlasie – Warmia i Mazury”
 • Czwarta Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Kongres Planarny team building Książka, biblioteka, informacja- między podziałami a wspólnotą.