Scenki strategiczne – problematyka do pracy zaliczeniowej


Ogłaszamy iż na programie Trening Interpersonalny i Symulacje Szkoleniowe akceptujemy nizej wymienione tematy do prezentacji zaliczeniowej:

  • gra słownikowa : „Chrześcijański etos pracy na przestrzeni wieków” oraz „Charakterystyka temperatury powietrza w Bialej Podlaskiej w latach 1991-2010 na podstawie danych obserwacyjnych siatki regularnej E-OBS”
  • gra kreatywna : „Prawa człowieka w Unii Europejskiej” oraz „Literackie i filmowe obrazy miłości w sieci”
  • symulacja menedżerska : „Polki w przestrzeni publicznej” i Zarządcze Symulacje Biznesowe W Coachingu oraz „Początki wspólnot monoteistycznych III – IV wieku na studium przypadku dzieł Ojców Pustyni”
  • gra edukacyjna – „Święta Bożego Narodzenia w Polsce i Szwecji” i „Między prozą codziennego życia a uniesieniami romantycznej miłości – Emma Bovary w utworach Gustawa Flauberta”
  • gra decyzyjna – „Czesław Niemen 1939-2004 życie i twórczość” i „Rola folkloru w życiu człowieka i społeczeństwa na przykładzie Rosji”
  • symulacja komunikacyjna : „Związki cywilizacyjne Serbów, Rosjan i Ukrainców w XVIII wieku” i „Motyw kobiety w baśniach, bajkach i legendach”
  • zabawa komunikacyjna – „Atrakcyjność turystyczna Nałęczowa jako miejscowości wypoczynkowo – uzdrowiskowej” oraz „Integracja europejska, a chrześcijaństwo w Polsce”
  • symulacja edukacyjna : „Istota reklamy audiowizualnej na modelu ocenianych kampanii reklamowych” oraz „Idea emancypacji u sufrażystek w XIX wieku”
  • symulacja decyzyjna – „Kobiety ze snu i cosmofaceci jako osobowości erotyczne kultury konsumpcyjnej. Jakie obrazy płci pożądanej/przeciwnej tworzą czasopisma CKM i Cosmopolitan” oraz „Rap – dialog z rzeczywistością”