Warsztat unijny – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z raportowaniem działania funduszowego nr DZW/52 2 1 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania wsparcia z Szwajcarskiego Priorytetu Społecznego

Program dyskusja w czasie warsztatu przewiduje wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”
 • Ocena kryteriów wyboru projektów oraz mechanizmu wstępnej kwalifikacji projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Ekspertyza „Wpływ wdrożenia Inicjatywy JEREMIE na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na sytuacje gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP oraz funkcjonujących instytucji pożyczkowych i poręczeniowych”
 • Ocena skuteczności wdrażania pomocy technicznej w programach operacyjnych
 • Weryfikacja jakości wdrożenia założeń EFS na przykładzie studium szkoleniowego Sale konferencyjne Szkolenia w Szklarskiej Porębie
 • Analiza systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Ewaluacja kampanii informacyjno-promocyjnej Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Slasku
 • Polskie ministerstwa jako organizacje uczące się – analiza potecjału w kontekście realizacji zasady ,,good governance”
 • Analiza efektów realizacji projektów w zakresie infrastruktury ochrony środowiska realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim (działania 1.2, 3.1, 3.2) wraz z rekomendacjami dla RPO woj. P
 • Ocena instytucjonalnego i organizacyjnego przygotowania beneficjenta do opracowania i wdrażania projektu systemowego Budowa i wyposażenie Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego
 • Badanie kadr medycznych uczestniczących w szkoleniach z zakresu skryningu raka piersi i szyjki macicy (4 edycje)
 • Ocena wpływu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i wybranych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 na gospodarki polskich województw przy pomocy modeli regionalnych HERMIN
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Program zostany przeanalizowany w aspekcie skutków wdrożenia w następujących dotowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
 • Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
 • Produkcja mebli biurowych i sklepowych
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
 • Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
 • Działalność centrów telefonicznych (call center)
 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: dąbrowski oraz m. Świętochłowice

  Upoważnieni beneficjenci to: Philips Lighting Poland S.A., Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne „TELKOM-TELMOR” Sp. z o.o. , Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., GABINET CHORÓB KRĘGOSŁUPA, KOLOR-SAT sp. z o.o. , „KELVIN” , BAUMGART Pharmaceuticals Arlena Cichocka, Elix , JESTKLIENT.PL , Krystian Klementowicz Krystian Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe, ResPublic Sp. z o.o., ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE „POLPHARMA” , HH Poland S.A., WSK KRAKÓW , Engineo Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.