Dofinansowanie na kursy biznesowe


Zawiadamiamy że w ramach funduszu dofinansowań „Śląski Fundusz Pomocowy” do trzeciego etapu przechodzą znajdujące się na poniższej liście aplikacje:

 • stworzenie cyfrowej platformy do procesowania wnętrz pomieszczeń – warsztaty menedżerskie
 • zbudowanie internetowej platformy wsparcia analiz ekonomicznych i zarządzania procesami biznesowymi – treningi ze stresu
 • Konferencje Kierownicze – warsztaty miekkie
 • zbudowanie platformy mobilnej obsługującej konsultacje społeczne prowadzone przez instytucje publiczne i firmy planowe dla obywateli – szkolenia z delegowania
 • wypracowanie podkarpackiej platformy informacyjnej (hurtownia danych, wyszukiwarka, banery, subskrypcja, newsletter, kalkulator, opinie użytkowników, kojarzenie kontrahentów) – szkolenia ze stresu
 • wypracowanie serwisu i e-usług z branży utrzymania czystości szansą na progres konkurencyjności firmy TS – szkolenia z konfliktów
 • zbudowanie wortalu informacyjnego, portalu społecznościowego oraz procesu dystrybucji publikacji dla użytkowników technologii e-papieru – warsztaty firmowe
 • przyrost konkurencyjności firmy poprzez wzmocnienie działalności o rynki zagraniczne – treningi z komunikacji
 • zoptymalizowanie udziału importu oraz zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami – szkolenia z przywództwa
 • ARCH-ipelag – platforma do zarządzania systemami architektoniczno-budowlanymi – szkolenia menedżerskie
 • Awatar – Wirtualny Asystent CRM “ nowatorska platforma komputerowa wspierająca kompleksowo procesy biznesowe we współpracujących firmach – szkolenia z przywództwa
 • Badania nad wykorzystaniem ekokomponentów i wdrożenie nowoczesnych metodyki produkcji świec – warsztaty z komunikacji
 • Budowa Centrum Archiwizacji i Digitalizacji Materiałów Foto- i Fonograficznych CADIS (Centre for Archivisation and Digitisation of Image and Sound) – treningi z zarządzania czasem
 • Budowa zakładu produkcyjnego nowych produktów branży lotniczej wykorzystującego modernizacyjne technologie – treningi negocjacyjne
 • INWESTORÓW ZEWNETRZNYCH O CHARAKTERZE UDZIAŁOWYM – treningi negocjacyjne
 • Działania informacyjne i promocyjne Instytucji Pośredniczącej (MSWiA) realizowane w ramach 7 i 8 osi priorytetowej PO IG w 2010 roku – treningi z konfliktów
 • E-kspert branży stolarki otworowej- budowa katalogów liderów branży i rozbudowa katalogu ogólnego o producentów drzwi, bram garażowych, akcesoriów okiennych i baterii słonecznych w konsumenckim portalu tematycznym Infooknopl – treningi menedżerskie