Scenki komunikacyjne – materiały do pracy magisterskiej


Informujemy iż na kursie Edukacja Innowacyjna i Gry Eksperymentalne dopuszcza się tu przedstawione książki do egzaminu:

  • symulacja lingwistyczna – „Hip hop jako komunikacja subkulturowa” i „Ofiara losu, zwyciężczyni czy cwaniara? Femistyczne ujęcie baśni o Kopciuszku”
  • zabawa edukacyjna : „Unia Europejska jako próba zjednoczenia Europy. Idea a rzeczywistość” oraz „Cyberfeminizm – kobieca podmiotowość w świecie nowych technologii”
  • symulacja biznesowa – „Dekadentyzm Charlesa Baudelaire’a jako droga do nowoczesności na przełomie XIX/XX wieku ” oraz Symulacje Biznesowe i „Kampanie wyborcze – działania perlokucyjne”
  • symulacja lingwistyczna : „Komunikacja w miejscu pracy, dialog klient – sprzedawca” oraz „Rozwój i kształtowanie się rynku telewizji konsesjonowanej w Polsce na modelu TVN”
  • zabawa biznesowa : „Polska, a Bułgaria i Macedonia. Wizerunek Bułgarii i Macedonii w polskich mediach” oraz „Fantazmat domu w polskiej kulturze nowożytnej”
  • symulacja edukacyjna – „Miejsce i znaczenie lalki barbie w kulturze wspolczesnej” i „Wpływ dadaizmu na współczesne formy myślenia o sztuce”
  • symulacja strategiczna : „Wspołczesny medialny wizerunek mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce” oraz „Fantastyczność kultury współczesnej”
  • symulacja menedżerska : „Kościół pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Sokolnikach na tle przestrzeni kulturowo-religijnej parafii” i „Blogi kobiece w ujeciu badań genderowych”
  • symulacja językowa : „Tożsamość narodowa młodzieży ukraińskiego pochodzenia w Polsce. Problematyka komunikacji kulturowej na portalach społecznościowych” i „Komunikacja wsród spostowców. Na modelu grupy maratończyków”