Dofinansowanie na treningi dla firm


Informujemy że w ramach funduszu unijnego „Podkarpacki Program Strukturalny” do ostatecznego etapu zaakceptowano znajdujące się na poniższej liście wnioski:

 • wypracowanie zdalnej platformy kojarzącej podmioty branży księgarsko- wydawniczej – treningi biznesowe
 • wypracowanie nowoczesnego portalu e-wydawnictwo w celu zarządzania publikacjami naukowymi – szkolenia pracownicze
 • Szkolenia Z Prowadzenia Prezentacji – szkolenia z asertywności
 • stworzenie platformy B2B dla sieci sprzedaży produktów edukacyjnych RoboCAMP – szkolenia z zarządzania czasem
 • zbudowanie portalu obsługi finansowo-księgowej dla małych i średnich przedsiębiorstw – treningi z obslugi klienta
 • zbudowanie serwisu cyfrowego w zakresie porównywania ofert usług – szkolenia menedżerskie
 • wypracowanie usługi elektronicznej udostępniania zasobów informacji branżowych z dziedziny wystroju wnętrz oraz skutecznej wymiany tych informacji podmiotom działającym na tym rynku – warsztaty z komunikacji
 • przyrost konkurencyjności oraz zoptymalizowanie efektywności współpracujących przedsiębiorstw poprzez uruchomienie programu B2B – CRM Nieruchomości – treningi biznesowe
 • wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa przez innowacyjną technologię cynkowania ogniowego produktów stalowych – szkolenia z zarządzania czasem
 • weryfikacja możliwości pozyskiwania uranu dla energetyki jądrowej z zasobów krajowych – treningi sprzedażowe
 • AutoNegocjatorpl – wypracowanie zdalnej platformy transakcyjno – informacyjnej do optymalizacji procesu pozyskanieu nowych samochodów – treningi biznesowe
 • zdiagnozowanie i uruchomienie do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych wytworzonych z wykorzystaniem surowców odpadowych – treningi z przywództwa
 • Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym – szkolenia handlowe
 • Centrum Promocji i Wsparcia Innowacyjności Organizacyjnej Przedsiębiorstw – stymulowanie relacji kooperacyjnych i współpracy pomiędzy firmami – treningi z asertywności
 • Doposażenie Sekcji Badawczo-Rozwojowej Pol-Nil SA – szkolenia negocjacyjne
 • ECRITPL innowacyjny portal prawny zawierający automatyczny program sporządzania pozwów i umów oraz pakiety wiedzy prawnej – szkolenia interpersonalne
 • eFarm – uruchomienie platformy generującej elektroniczne wnioski o rejestrację leków on-line – szkolenia zamkniete