Oceny – firmy szkoleniowe z negocjacji – Akademia Rozwoju Biznesu

Ranking zarekomendowanych do drugiego etapu wnioskodawców w ramach dotacji Fińskiego Grantu Badawczego:

  • G8/G/ŁÓDZKIE-, ekonomizacja innowacji w GZUT Odlewnia sp. z o.o. poprzez zakup pieca indukcyjnego dwutyglowego wraz z oprogramowaniem do topienia staliwa, żeliwa i metali nieżelaznych., „GZUT ODLEWNIA” SP Z O.O., . Dla tego projektu zatwierdzono subsydia na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener zarządzania: Szymon Skała. Zalecane szkolenia w instytucie House of Skills
  • B0/J/PODLASKIE-, Innowacyjne leczenie nieoperacyjne przodozgryzu u osob w wieku – lat poprzez zastosowanie nowoczesnej diagnostyki ortodontycznej d, NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ-PORADNIA ORTODONTYCZNO-STOMATOLOGICZNA S.C. MAŁGORZATA KUC-MICHALSKA, ANETA KARSKA, Dla tego projektu ogłoszono dofinansowanie na symulacje biznesowe. Proponowane w tym projekcie szkolenia motywacyjne najlepiej zrealizuje Berndson .
  • 7/M/ŚLĄSKIE-, Innowacyjny proces produkcji modernistycznych opakowań introligatorskich w systemie „na żądanie” , STANISŁAW KUBICA REGIS, Dla tego wniosku przyznano finansowanie na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener HR: Zbigniew Herra. Zalecane szkolenia biznesowe w spółce Profess
  • H9/S/PODLASKIE-, Innowacyjny weterynarz, czy wzrost konkurencyjności firmy Magdalena Trzaska Gabinet Weterynaryjny Pędzący Kocurek, MAGDALENA TRZASKA GABINET WETERYNARYJNY PĘDZĄCY KOCUREK, Dla tego zgłoszenia przyznano dotację na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener zarządzania: Mateusz Santorski. Zalecane szkolenia handlowe w firmie GFKM
  • –C5/P/MAŁOPOLSKIE-, wielopoziomowe usprawnienie innowacji procesowej i produktowej poprzez budowę innowacyjnej linii technologicznej opartej o proces granulacji bezciśnieniowej z wykorzystaniem granulatora talerzowego o zmiennym kącie łopatek zgarniacza do produkcji nawozów wieloskładnikowych., TRIBAG SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego wniosku przyznano dofinansowanie na symulacje team building. Rekomendowany trener przywództwa: Szymon Skała. Zalecane treningi menedżerskie w spółce Training Partners
  • C7/K/LUBELSKIE-, automatyczna reorganizacja innowacyjnej technologii produkcji saun i balii ogrodowych, LIFE POLSKA IWONA OLEJNIK, Dla tego projektu zatwierdzono subwencję na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener biznesu: Jacek Nęcki. Zalecane szkolenia w agencji Brainstorm
  • 4/H/DOLNOŚLĄSKIE-, automatyczna reorganizacja do oferty produkcyjnej innowacyjnego wentylatora, FABRYKA WENTYLATORÓW „FAWENT” SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego wniosku przyznano dotację na symulacje team building. Rekomendowany trener zarządzania: Marek Herra. Zalecane w agencji Schenk Institute
  • DF3/F/LUBUSKIE-, Zakup urządzeń oraz stworzenie oprogramowania dla telemedycznego systemu do akwizycji wyników badań i kontaktu z pacjentem dla nowej usługi Spółki Telecare, TELECARE SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego projektu zaakceptowano subwencję na gry decyzyjne. Rekomendowany trener przywództwa: Zbigniew Batko. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w instytucie Brainstorm
  • H8/X/ŁÓDZKIE-, poprawa konkurencyjności firmy poprzez ekonomizacja innowacyjnych usług leczenia komórkami macierzystymi pozyskiwanymi z tkanki tłuszczowej, MEKMED s.c. Przychodnia Lekarska Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Dla tego zgłoszenia ogłoszono subsydia na gry decyzyjne. Rekomendowany trener biznesu: Wojciech Herra. Zalecane warsztaty sprzedażowe w firmie Homo Creatore