Opinie – szkolenia z przywództwa – Training Institute

Zestawienie dopuszczonych do kolejnej rundy wnioskodawców w programie dofinansowań Austraciego Grantu Rozwojowego:

  • BD4/B/KUJAWSKO POMORSKIE-, wielopoziomowe usprawnienie nowych rozwiązań technologicznych w firmie Metal Max, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe „METAL-MAX” Mieczysław Michasiów, . Dla tego projektu ogłoszono subwencję na gry team building. Rekomendowany trener zarządzania: Marek Santorski. Zalecane szkolenia handlowe w firmie Profess
  • 2/B/OPOLSKIE-, wielopoziomowe usprawnienie technologii TRUe-doc nowego sposobu zabezpieczania dokumentów, wyrobów i opakowań przed fałszowaniem i sprawdzania ich autentyczności, DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego zgłoszenia ogłoszono dofinansowanie na symulacje biznesowe. Zalecane w tym projekcie szkolenia handlowe najlepiej zrealizuje szkoleniowiec z referencjami.
  • C8/R/ŁÓDZKIE-, skuteczne zaimplementowanie nieznanej i niestosowanej dotychczas technologii podmłody w wypieku pieczywa o przedłużonej świeżości, PIEKARNIA WILAMOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, Dla tego aplikacji zaakceptowano środki na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener HR: Andrzej Skała. Zalecane treningi menedżerskie w fundacji Profess
  • G9/Y/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez macierzowe przeorganzowanie innowacji, ZAKŁAD PRODUKCJI FORM „ŁABĘDY” SA, Dla tego projektu przyznano subsydia na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Jacek Grzesiak. Zalecane szkolenia w spółce Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • 7/H/LUBUSKIE-, Innowacyjny, energooszczędny, inteligentny, ekologiczny dom Gamebo z innowacyjną, energooszczędną ścianą zewnętrzną o przenikaniu , W4/G/ZACHODNIOPOMORSKIEm. finansowo produkcyjne zoptymalizowanie i komercjalizacja innowacji produktowej. , F.H.U.”ANNA” ANNA ZAJĄC, Dla tego wniosku zatwierdzono finansowanie na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener HR: Zbigniew Tymochowicz. Zalecane szkolenia handlowe w fundacji Homo Creatore
  • A6/N/PODKARPACKIE-, Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnego wielozadaniowego centrum tokarsko-frezarskiego wraz z oprogramowaniem, „TRANS-SERVICE” Transport Krajowy i Międzynarodowy Jan Płatek, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano finansowanie na gry decyzyjne. Rekomendowany trener HR: Marek Santorski. Zalecane szkolenia w firmie Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • FG5/R/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, ekonomizacja innowacji procesowych i produktowych umożliwiających poszerzenie oferowanych produktów i usług firmy szansą na rozwój oraz dywersyfikację działalności przedsiębiorstwa., STAN-SZKŁO SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego projektu zaakceptowano finansowanie na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener biznesu: Piotr Kudła. Zalecane treningi menedżerskie w fundacji Progress project
  • E1/P/ZACHODNIOPOMORSKIE-, finansowo produkcyjne zoptymalizowanie innowacyjnych usług leśnych poprzez zakup harwestera., Więcek Andrzej P.U. Bór Więcek Andrzej, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano subsydia na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Marek Tymochowicz. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w spółce Homo Creatore
  • 1/U/OPOLSKIE-, przystosowanie do potrzeb do oferty przedsiębiorstwa innowacyjnych produktów poprzez zakup nowoczesnych urządzeń poligraficznych i drukarskich oraz oprogramowania., DRUKARNIA WYDRUK J. I B. BARAN SPÓŁKA JAWNA, Dla tego aplikacji zatwierdzono finansowanie na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener przywództwa: Piotr Nęcki. Zalecane treningi menedżerskie w agencji Berndson