Ćwiczenia biznesowe – wytyczne do pracy zaliczeniowej


Informujemy że na studiach Metodyka Kształceniowa i Symulacje Integracyjne rekomendujemy nizej wymienione tezy do egzaminu:

  • gra biznesowa : „Rozwój ośrodków narciarskich w województwie lubelskim w latach 1994-2011” i „Propaganda medialna w okresie dwudziestolecia międzywojennego na studium przypadku Polski i Niemiec”
  • symulacja lingwistyczna : „W syberyjskim piekle studium człowieka” i „Komunikacja interpersonalna w miejscu pracy założenie teoretyczne a praktyka społeczna”
  • zabawa zespołowa : „Serwis „Nasza-Klasa” a komunikacja w Internecie” oraz Coachingowe Symulacje i „Klasyka literacka w kinie – porównanie konkretnego dzieła orginalnego i jego adaptacji filmowej (Dracula) ”
  • symulacja komunikacyjna – „Bułgarskie fascynacje Polaków na przestrzeni wieków” oraz „Feminizm – pojęcie modne, czy znaczące?”
  • gra słownikowa – „Wierzenia Wikingów” i „Temat miłości tragicznej w zachodniej literaturze romantycznej”
  • gra menedżerska : „Analiza wpływu parametrów detektora APD na jakość toru odbiorczego układu teledetekcyjnego” i „Struktura społeczna osób zwiedzających Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w latach 2001-2010”
  • symulacja językowa – „Sowieckie deportacje i eksterminacje ludmości polskiej w latach 1940-1941” i „Uścisk Erosa i Tanatosa w filmie „Fanny i Aleksander” Ingmana Bergmana oraz „Przełamując fale” Larsa von Triera”
  • gra słownikowa – „Wizualizacja informacji przestrzennej z fotografii laserowej” i „Działania promocyjne kształtujące wizerunek miasta na danych źródłowych z Gniezna”
  • zabawa językowa – „System czujnika światłowodowego w strukturach ogrodzenia kompozytowego” oraz „Rzeczywistość PRL w filmach Stanisława Barei”